Yu-Gi-Oh! Wiki
Advertisement
Yu-Gi-Oh! Wiki

This property lists the primary Vietnamese Card Name of a card. It is a string. It is primarily used for display of the correct Vietnamese card name.

Showing 20 pages using this property.
A
Aurkus, Thuật Sĩ Ánh Sáng  +
Aztekipede, Chiến Binh Sâu Bọ  +
H
Ba chị em Happy Lady  +
L
Biên giới ánh sáng  +
S
Bá Vương Đế Long Z-ARC  +
H
Bách Nhãn Long  +
P
Bóng Ma Của Sự Hỗn Loạn  +
W
Bạch Giác Long  +
P
Bằng Chứng Của Sự Bất Lực  +
G
Bọ Hung Vàng  +
4
Bọ dừa 4 sao của chết chóc  +
B
Bộ Sạc Pin  +
W
Bức Tường Ánh Sáng  +
C
Celestia, Thiên Thần Ánh Sáng  +
S
Chim Lén Lút  +
P
Chiếc Hũ Tham Lam  +
Chiếc bình tham lam  +
D
Chiến Binh Grepher Bóng Tối  +
A
Chiến Binh Ngoài Hành Tinh  +
J
Chiến Binh Phế Thải  +

Showing 1 related entity.

Advertisement