Yu-Gi-Oh! Wiki
Advertisement
Yu-Gi-Oh! Wiki

This property lists the Japanese (Romanji) name of something. This is a String.

Showing 20 pages using this property.
"
"Ē" Saibō Zōshoku Sōchi  +
Ē Saibō Baiyō Sōchi  +
"Ē" Saibō Kumikae Sōchi  +
"Ē" Saibō Sanpu Bakudan  +
Jī  +
"Enseiken - Dyurandaru"  +
"Enseiken - Ōtokurēru"  +
"Enseiken - Jowayūzu"  +
"Tekku Jīnasu/Shiranui" Dekki Taikenkai  +
/
Surasshu Basutā  +
0
Daburu Ō Rasshu  +
1
Wan Appu  +
Hyaku Nen no Mezame  +
Tenshon Makkusu!!!  +
Jūsan-ninme no Maisōsha  +
Jūsan-ninme no Maisōsha  +
Jūsan-ninme no Maisōsha  +
Jūsan-ninme no Maisōsha  +
Jūsan-ninme no Maisōsha  +
Jūsan-ninme no Maisōsha  +

Showing 1 related entity.