Yu-Gi-Oh! Wiki
Advertisement
Yu-Gi-Oh! Wiki

This property lists the primary Phonetic Japanese Card Name of a card. It is a string. It is primarily used for display of the correct Phonetic Japanese card name.

Showing 20 pages using this property.
"
"Ē" Saibō Zōshoku Sōchi  +
Ē Saibō Baiyō Sōchi  +
"Ē" Saibō Kumikae Sōchi  +
"Ē" Saibō Sanpu Bakudan  +
"Enseiken - Dyurandaru"  +
"Enseiken - Ōtokurēru"  +
"Enseiken - Jowayūzu"  +
1
Wan Appu  +
Tenshon Makkusu!!!  +
Jūsan-ninme no Maisōsha  +
Dokusō no Dai Ichi Gakushō  +
2
Tsū Burokku  +
3
Mitsukobu Rakūda  +
Sanman'nen no Shirokame  +
San Kē Boruto  +
4
Shi no Yottsu Hoshi Tentō Mushi  +
7
7 +
Sebun  +
Reinbō Fisshu  +
Sebun Kādo  +
8
Yatsude Sasori  +

Showing 1 related entity.

Advertisement