Yu-Gi-Oh! Wiki
Advertisement
Yu-Gi-Oh! Wiki

Dimensional Counterparts

Yuzu Hiiragi

Ute

Ruri Kurosaki

Hugo

Joeri

Serena

Zarc

Lancers

Reiji Akaba

Noboru Gongenzaka

Shingo Sawatari

Tsukikage Fuma

Syun Kurosaki

Sora Shiunin

Layra Akaba

Past Characters

Kaito Tenjo

Asuka Tenjoin

Edo Phoenix

Standard / Pendulum Dimension

You Show Duel School[]

Yusyo Sakaki

Syuzo Hiiragi

Tatsuya Yamashiro

Ayu Ayukawa

Futoshi Harada

Leo Institute[]

Nakajima

Himika Akaba

Hokuto Shijima

Masumi Kotsu

Yaiba Todo

ARC League Championship[]

Michio Mokota

Mieru Hochun

Isao Kachidoki

Yuu Sakuragi

Makoto Takeda

Ken Umesugi

Hikage Fuma

Teppei Tairyobata

Fusion Dimension

Dennis Mackfield

Captain Solo

Synchro Dimension

Duel Chaser 227

Melissa Claire

Tanner

Gallagher

Tony Simmons


Xyz Dimension

Sayaka Sasayama

Minor

Strong Ishijima

Mr. Sawatari

Tio

Maiko Mokota

Aiichiro Mokota

Eita Kyuando

Naruko Unno

Mr. Gongenzaka

Gen Ankokuji

Mikiyo Naname

Yuzo Tanegashima

Takeshi Shimizu

Mr.Ayukawa
 Mr. Ayukawa
About this image
Mrs.Ayukawa
 Mrs. Ayukawa
About this image

Charles

Cameos

Yeager

Kurumizawa

Mukuro Enjo

Divine

Daisuke Katagiri

Taichi

Advertisement