Yu-Gi-Oh! Wiki
Advertisement
Yu-Gi-Oh! Wiki


Mound of the Bound Creator
(かみ) (しば) りの (つか)
MoundoftheBoundCreator-LED7-EN-R-1E.png
English Mound of the Bound Creator
French Chaînes d'Entrave du Dieu
German Hügel des gebundenen Schöpfers
Italian Monte del Creatore di Legami
Korean 신을 묶는 묘
Portuguese Colina do Criador Aprisionado
Spanish Montículo del Creador de Vínculos
Japanese (kana) かみしばりのつか
Japanese (base) 神縛りの塚
Japanese (rōmaji) Kami Shibari no Tsuka
Japanese (translated) Mound of the Bound God
Card type Spell
Property Field
Passcode 00269012
Card effect types

StatusesUnlimited
Card descriptions
TCG sets
OCG sets
Card search categories
Other card information
External links

Các quái thú Cấp 10 trở lên trên sân không thể bị chọn mục tiêu hoặc bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài. Nếu quái thú Cấp 10 trở lên tiêu diệt một quái thú trong chiến đấugửi nó vào Mộ: Người chơi mà điều khiển quái thú bị tiêu diệt nhận 1000 thiệt hại. Khi lá này trên sân bị hủy bởi hiệu ứng bài và gửi vào Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú THẦN từ Bộ bài của bạn vào tay bạn.|

Advertisement