Czech - Rudý Dračí Démon
Tuner + 1 nebo více ne-Tunerových Monster Pokud tato karta útočí na protivníkovo Monstrum v obranné pozici, znič všechna protivníkova Monstra v obranné pozici po kalkulaci životů. Během konečné fáze, znič všechna monstra která tohle kolo nezaútočila.

*Disclosure: Some of the links above are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase. Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.