FANDOM


Zushin the Sleeping Giant
(ねむ)れる(きょ)(じん)ズシン
ZushintheSleepingGiant-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Việt Đại Thần Say Giấc Zushin
 Tên Nhật (Kana)
ねむれる
きょ
じんズシン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ねむ
れる巨
きょ
じん
ズシン
 Tên Nhật (rōmaji) Nemureru Kyojin Zushin
 Tên Hàn 잠자는 거인 즈신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 67547370
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.