FANDOM


Zoodiac Whiptail
(じゅう)()(しし)ヴァイパー
ZoodiacWhiptail-RATE-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
ししヴァイパー
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
しし
ヴァイパー
 Tên Nhật (rōmaji) Jūnishishi Vaipā
 Tên Nhật (Dịch) Viper of the Twelve Zodiac Beasts
 Tên Hàn 십이수 바이퍼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 400
 Mã số 31755044
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.