FANDOM


Zoodiac Tigermortar
(じゅう)()(しし)タイグリス
ZoodiacTigermortar-RATE-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
ししタイグリス
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
しし
タイグリス
 Tên Nhật (rōmaji) Jūnishishi Taigurisu
 Tên Nhật (Dịch) Tigress of the Twelve Zodiac Beasts
 Tên Hàn 십이수 타이그리스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Beast-Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 11510448
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.