FANDOM


Zoodiac Ratpier
(じゅう)()(しし)モルモラット
ZoodiacRatpier-RATE-EN-SR-1E
 Tên Việt Thập Nhị Giáp Can Thử
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
ししモルモラット
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
しし
モルモラット
 Tên Nhật (rōmaji) Jūnishishi Morumoratto
 Tên Nhật (Dịch) Marmorat of the Twelve Zodiac Beasts
 Tên Hàn 십이수 모르모래트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 78872731
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.