FANDOM


Zoodiac Ramram
(じゅう)()(しし)ラム
ZoodiacRamram-RATE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
ししラム
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
しし
ラム
 Tên Nhật (rōmaji) Jūnishishi Ramu
 Tên Nhật (Dịch) Ram of the Twelve Zodiac Beasts
 Tên Hàn 십이수 램
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 2000
 Mã số 04145852
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.