FANDOM


Zoodiac Kataroost
(じゅう)()(しし)クックル
ZoodiacKataroost-MACR-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
ししクックル
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
しし
クックル
 Tên Nhật (rōmaji) Jūnishishi Kukkuru
 Tên Nhật (Dịch) Cuckle of the Twelve Zodiac Beasts
 Tên Hàn 십이수 쿠클
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1200
 Mã số 20155904
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.