FANDOM


Zoodiac Drident
(じゅう)()(しし)ドランシア
ZoodiacDrident-RATE-EN-ScR-1E
 Tên Việt Thập Nhị Giáp Sát Long
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
ししドランシア
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
しし
ドランシア
 Tên Nhật (rōmaji) Jūnishishi Doranshia
 Tên Nhật (Dịch) Drancia of the Twelve Zodiac Beasts
 Tên Hàn 십이수 드란시아
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Beast-Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 48905153
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.