FANDOM


Zoodiac Boarbow
(じゅう)()(しし)ワイルドボウ
ZoodiacBoarbow-RATE-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
ししワイルドボウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
しし
ワイルドボウ
 Tên Nhật (rōmaji) Jūnishishi Wairudobou
 Tên Nhật (Dịch) Wildbow of the Twelve Zodiac Beasts
 Tên Hàn 십이수 와일드보우
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Beast-Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 74393852
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.