FANDOM


Zombowwow
()(ラン)(ケン)
Zombowwow-NUMH-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ラン
ケン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ラン
ケン
 Tên Nhật (rōmaji) Furanken
 Tên Nhật (Dịch) Rotten Dog
 Tên Hàn 프랑켄
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 27971137
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.