Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Zero Blade
  • Nhật: 氷結の刃
    ゼロ・ブレード
  • Kana:
    氷結の刃
    ゼロ・ブレード
  • Romaji: Zero Burēdo
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Chọn 1 quái thú ngửa-mặt do bạn điều khiển; nó có thể thực hiện tấn công lần hai trong mỗi Giai đoạn Chiến đấu trong lượt này, 1 quái thú ngư-mặt do đối thủ điều khiển cũng giảm 1000 CÔNG.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Zero Blade Target 1 face-up monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn, also 1 face-up monster your opponent controls loses 1000 ATK.

Hình ảnh khác