FANDOM


Zefraxi, Treasure of the Yang Zing
(ほう)(りゅう)(せい)-セフィラフウシ
ZefraxiTreasureoftheYangZing-CROS-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
りゅう
せい-セフィラフウシ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
りゅう
せい
-セフィラフウシ
 Tên Nhật (rōmaji) Hōryūsei - Sefira Fūshi
 Tên Nhật (Dịch) Treasure Dracomet - Sephira-Fuxi
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Wyrm / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 0
 Mã số 21495657
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.