Zefraxa, Flame Beast of the Nekroz
(えん)(じゅう)影霊衣(ネクロス)-セフィラエグザ
ZefraxaFlameBeastoftheNekroz-CROS-EN-SR-LE.png
 Tên Việt Truyền Nhân Exa, Ảnh Linh Y Hoả Thú
 Tên Nhật (Kana)
えん
じゅうの
影霊衣
ネクロス-セフィラエグザ
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
じゅう
の影霊衣
ネクロス
-セフィラエグザ
 Tên Nhật (rōmaji) Enjū no Nekurosu - Sefira Eguza
 Tên Nhật (Dịch) Sephira-Exa, Nekroz of the Flame Beast
 Tên Hàn 염수의 네크로즈-세피라에그자
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 7
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1000
 Mã số 20773176
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.