FANDOM


Zefrasaber, Swordmaster of the Nekroz
(けん)(せい)影霊衣(ネクロス)-セフィラセイバー
ZefrasaberSwordmasteroftheNekroz-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
けん
せいの
影霊衣
ネクロス-セフィラセイバー
 Tên Nhật (Chuẩn)
けん
せい
の影霊衣
ネクロス
-セフィラセイバー
 Tên Nhật (rōmaji) Kensei no Nekurosu - Sefira Seibā
 Tên Nhật (Dịch) Sephira-Saber, Nekroz of the Sword Master
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 800
 Mã số 84388461
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.