FANDOM


Zefraniu, Secret of the Yang Zing
()(りゅう)(せい)-セフィラシウゴ
ZefraniuSecretoftheYangZing-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
せい-セフィラシウゴ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
せい
-セフィラシウゴ
 Tên Nhật (rōmaji) Hiryūsei - Sefira Shiugo
 Tên Nhật (Dịch) Secret Dracomet - Sephira-Qiuguo
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Wyrm / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2600
 Mã số 58990362
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.