FANDOM


Zefraath
智天の神星龍(セフィラ・トーラ・グラマトン)
Zefraath-MACR-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
智天の神星龍
セフィラ・トーラ・グラマトン
 Tên Nhật (Chuẩn) 智天の神星龍
セフィラ・トーラ・グラマトン
 Tên Nhật (rōmaji) Sefira Tōra Guramaton
 Tên Nhật (Dịch) Sephira Torah Grammaton
 Tên Hàn 세피라 트라 그라마톤
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 11 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Rock / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3450 / 2950
 Mã số 29432356
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.