Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Zefra Metaltron
セフィラ・メタトロン
ZefraMetaltron-LVP1-JP-SR.png
 Tên Nhật セフィラ・メタトロン
 Tên Nhật (rōmaji) Sefira Metatoron
 Tên Nhật (Dịch) Sephira Metatron
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG.png
 Loại Wyrm / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft.png, Dưới LM-Bottom.png, Dưới-Phải LM-BottomRight.png
 CÔNG / LIÊN 2500 / 3
 Mã số 85216896
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa