FANDOM


Zaborg the Thunder Monarch
(らい)(てい)ザボルグ
ZaborgtheThunderMonarch-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
らい
ていザボルグ
 Tên Nhật (Chuẩn)
らい
てい
ザボルグ
 Tên Nhật (rōmaji) Raitei Zaborugu
 Tên Hàn 번개 제왕 자보르그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 51945556
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.