FANDOM


ZW - Phoenix Bow
ZW-不死鳥弩弓
ZWPhoenixBow-REDU-EN-R-1E
Nhóm liên quan ZW -
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1100/0
Mã số 87008374
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa "Number C39: Utopia Ray" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay bạn cho mục tiêu đó. Nó tăng 1100 ATK. Khi quái thú được trang bị tiêu diệt một quái thú đối phương bởi chiến đấu: Gây 1000 thiệt hại cho đối phương. Bạn chỉ có thể điều khiển một "ZW - Phoenix Bow" mặt-ngửa.
English Description
You can target 1 face-up "Number C39: Utopia Ray" you control; equip this card from your hand to that target. It gains 1100 ATK. When the equipped monster destroys an opponent's monster by battle: Inflict 1000 damage to your opponent. You can only control 1 face-up "ZW - Phoenix Bow".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.