FANDOM


ZW- cover
"ZW -", viết tắt từ "ZEXAL Weapon" (ZW(ゼアル・ウェポン) Zearu Wepon), là một archetype những lá bài được dùng bởi Yuma TsukumoAstral trong anime Yu-Gi-Oh! ZEXAL. Nó được tạo ra từ sức mạnh của ZEXAL thông qua Shining Draw. Cho đến nay, tất cả ZW - đều hổ trợ cho "Number 39: Utopia" và dạng tiến hóa của nó.

Quái thú "ZW -" có thể được trang bị cho quái thú "Utopia" từ tay và/hoặc từ sân. Chúng sẽ giúp quái thú "Utopia" tăng thêm ATK hoặc DEF kèm thêm (một số) hiệu ứng mới.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.