FANDOM


ZS - Vanish Sage
ZS(ゼアル・サーバス)幻影賢者(バニッシュ・セージ)
ZSVanishSage-PRIO-EN-C-1E
 Tên Việt Hầu Cận ZEXAL - Hiền Triết Hư Vô
 Tên Nhật (Kana)
ZS
ゼアル・サーバス-
幻影賢者
バニッシュ・セージ
 Tên Nhật (Chuẩn) ZS
ゼアル・サーバス
-幻影賢者
バニッシュ・セージ
 Tên Nhật (rōmaji) Zearu Sābasu - Banisshu Sēji
 Tên Nhật (Dịch) ZEXAL Servers - Vanish Sage
 Tên Hàn ZS(제알 서버스)-배니시 세이지
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 100
 Mã số 51865604
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.