FANDOMYuto là một trong các nhân vật trong anime Yu-Gi-Oh! ARC-V. Anh ta là Xyz Dimensional counterpart của Yuya Sakaki, Yugo, và Yuri. Tên của anh ta được đề cập lần đầu ở tập 21; trước đó, tên của anh ta được hiển thị là Không rõ và từng được gọi là the Dark Duelist trong các phần tư liệu hay còn được gọi là Dark Masked Duelist bởi các nhân vật trong series.

Thông tin trong bài viết này vẫn chưa hoàn chỉnh, đầy đủ.

Duels

Đối thủ Tập phim Kết cục
Yugo 18, 54 Không có kết quả (hồi tưởng)
Sawatari Shingo 7 Thắng
Shiun'in SoraSakaki Yuya 35-36 Không có kết quả
Yugo 37 Thua

Tham khảo

  1. 1,0 1,1 Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 7: "Phản Loạn Đế Vương Thịnh Nộ - Dark Rebellion Xyz Dragon"
  2. "July V Jump & Weekly Jump Info". July 15, 2014. http://www.ygorganization.com/thattimeofthemonth/.
  3. Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 35: "Academia và Quân Kháng Chiến"
  4. Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 36: "Sự Cộng hưởng của Rồng"
  5. Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 37: "Vận mệnh Chuyển dời"
  6. Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 38: "Bốn Thứ Nguyên"
  7. "TV Tokyo Yu-Gi-Oh! ARC-V Characters". April 5, 2015. http://www.tv-tokyo.co.jp/anime/yugioh-arcv/chara/index_2.html.
  8. "Deutsche Sprecher für „Yu-Gi-Oh! Arc-V” bei YEP! stehen fest". Animanga Network. http://www.anime2you.de/news/23710/deutsche-sprecher-fuer-yu-gi-oh-arc-v-bei-yep-stehen-fest/. Retrieved March 6, 2015. (German)

Ghi chú


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.