FANDOM


Yubel
ユベル
Yubel-RYMP-EN-R-1E
 Tên Việt Yubel
 Tên Nhật ユベル
 Tên Nhật (rōmaji) Yuberu
 Tên Hàn 유벨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 78371393
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác