Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

"Vận mệnh Mặt nạ Bóng tối" là tập hai mươi bốn trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Nó được lên sóng tại Nhật vào 25 tháng 10, 2017. Nó đã có phụ đề chính thức thông qua Crunchyroll trong cùng ngày.

Tiến sĩ Genome dùng Bộ bài Helixx của hắn để biến sức mạnh từ quái thú "Gouki" chống lại chính chúng, đẩy Go Onizuka vào thế kẹt. Cùng lúc đó, các thành viên khác của Kị sĩ Hà Nội cũng xuất hiện trong LINK VRAINS và tấn công một cách bừa bãi những người khác...

Trận đấu nổi bật

Go Onizuka vs Tiến sĩ Genome

Tiếp tục Trận Đấu từ Tập trước.

Turn 5: Dr. Genome
Genome activates the effect of "Helixx Necro Darwin" (1800/LINK-2/←↑) in his GY, to Special Summon it to a zone a Link Monster he controls points to. He Special Summons it to the Bottom Link Point of "Helixx Gothiclone" As a Link Monster was Special Summoned from the GY, Genome activates his Skill "Preserve Species", to halve the ATK of one of Go's monsters, and inflict damage equal to half of Go's LP. He halves the ATK of "Gouki Thunder Ogre" ("Thunder Ogre": 3400 → 1700 ATK; Go: 200 → 100 LP).

Turn 6: Go Onizuka
Go draws "Gouki Face Turn" and subsequently activates it, destroying a "Gouki" card he controls to Special Summon a "Gouki" monster from his GY. He destroys "Gouki Dark Mask" to Special Summon "Gouki Suprex" (1800/0). Go uses "Thunder Ogre" and "Suprex" to Link Summon "Gouki The Master Ogre" (2800/LINK-4/↑↙↓↘) to the Extra Monster Zone. As "Suprex" was sent to the GY, Go activates its effect to add a "Gouki" card from his deck to his hand. He adds an unknown card. Go activates the Spell Card "Gouki Re-Match", Special Summoning two "Gouki" monsters with different Levels from his GY in Defense Position. He Special Summons "Gouki Twistcobra" (1600/0) and "Gouki Riscorpio" (2300/0). Go activates the effect of "The Master Ogre", returning all "Gouki" monsters it points to to his hand to negate the effects of monsters Genome controls until the End Phase, up to the number of monsters returned. He returns "Twistcobra" and "Riscorpio" to negate the effects of "Gothiclone" and "Necro Darwin".

"The Master Ogre" can attack all monsters Genome controls, but it must attack the monster with the highest ATK. "The Master Ogre" attacks and destroys "Necro Darwin" (Genome: 2300 → 1300 LP) and "Gothiclone" (Genome: 1300 → 0 LP).

Go Onizuka vs. Kị sĩ Hà Nội

The Duel is conducted as a Speed Duel and begins from an unspecified turn.

Go Onizuka's turn
"Gouki The Master Ogre" attacks and destroys the Knight of Hanoi's "Jack Wyvern" (Knight of Hanoi: 1000 → 0 LP).

Lá bài nổi bật

The following cards appeared in this episode. Cards in italics debuted here.

Go Onizuka
Tiến sĩ Genome
Kị sĩ Hà Nội
Hồi tưởng