"Yêu Tinh Ẩn trong Bóng Tối" là tập thứ mười lăm trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Nó được phát hành tại Nhật vào 23 tháng 8, 2017.

Ghost Girl thực hiện một Trận đấu không tưởng cùng với những chiến thuật ma quái của cô ta. Trong khi đó, Playmaker bình tĩnh phân tích hành động của Ghost Girl và tìm kiếm cơ hội sử dụng Đột Bão. Vì vậy, một trận chiến của trí thông minh mở ra giữa hai người họ khi họ cố gắng để vượt qua nhau. Ai sẽ thành công cuối cùng?!

Trận đấu nổi bật: Playmaker vs. Ghost Girl

Tiếp tục Trận Đấu từ Tập trước.

Lượt 3: Ghost Girl
"Altergeist Primebanshee" (2100/LIÊN-3/↓↘→) tấn công trực tiếp Playmaker. Do quái thú của Ghost Girl đang tấn công trực tiếp, Playmaker Triệu hồi Đặc biệt "Lockout Gardna" trong Thế Công (1000/1000). Một trận đánh lại diễn ra và Ghost Girl chọn không tấn công.

Lượt 4: Playmaker
Playmaker rút "Balancer Lord". Ghost Girl kích hoạt bài úp của cô "Altergeist Protocol", ngăn sự kích hoạt và hiệu ứng của các lá bài "Altergeist" của cô khỏi bị phủ nhận. Ghost Girl kích hoạt hiệu ứng của "Primebanshee", cho phép cô Hi sinh một quái thú "Altergeist" để Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Altergeist" khác từ Bộ bài của cô và vùng mà "Primebanshee" chỉ điểm. Cô Hi sinh "Altergeist Meluseek" và Triệu hồi Đăc biệt "Altergeist Silquitous" (800/1500) trong Thế Thủ. Do "Meluseek" đã được gửi vào Mộ, Ghost Girl kích hoạt hiệu ứng của nó, cho phép cô thêm một quái thú "Altergeist" từ Bộ bài của cô vào tay. Cô ta thêm "Altergeist Kunquery".

Do Ghost Girl điều khiển một quái thú trong Vùng Quái thú Phụ, và cậu thì không, Playmaker Triệu hồi Đặc biệt "Backlinker" (1600/0) bởi hiệu ứng của chính nó. Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Backlinker", Hi sinh nó để gửi tất cả quái thú trong Vùng Quái thú Phụ vào Mộ, nhưng Ghost Girl kích hoạt hiệu ứng của "Protocol", gửi "Altergeist Marionetter" vào Mộ để phủ nhận kích hoạt. Do một quái thú Mạng Ảo đã kích hoạt hiệu ứng của nó, và Ghost Girl đã phủ nhận nó, Playmaker Triệu hồi Đặc biệt "Striping Partner" (1200/1600) bởi hiệu ứng của chính nó. Do "Striping Partner" đã được Triệu hồi Đặc biệt, Playmaker kích hoạt hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Mạng Ảo Cấp 4 trở xuống từ Mộ của cậu. Playmaker Triệu hồi Đặc biệt "Backlinker", nhưng Ghost Girl kích hoạt hiệu ứng của "Silquitous", cho phép cô ta đưa một lá bài "Altergeist" cô điều khiển về tay của cô để đưa một lá bài Do Playmaker điều khiển về tay của cậu. Cô ta đưa "Altergeist Protocol" về tay để cố đưa "Striping Partner" về tay của Playmaker, nhưng vì một quái thú Mạng Ảo đã bị chọn mục tiêu cho một hiệu ứng, Playmaker kích hoạt hiệu ứng cùa "Lockout Gardna", để phủ nhận hiệu ứng của "Silquitous" và "Striping Partner". Tay của Emma bao gồm "Altergeist Kunquery" và "Altergeist Protocol".

Playmaker dùng "Lockout Gardna" và "Striping Partner" để Triệu hồi Liên kết "Underclock Taker" (1000/LIÊN-2/←↓) vào Vùng Quái thú Phụ. Playmaker Triệu hồi Thường "Balancer Lord" (1700/1200) vào Điểm Liên kết phía dưới của "Undercloak Taker". Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Underclock Taker", giảm CÔNG của một quái thú Ghost Girl điều khiển bằng với CÔNG hiện tại của một quái thú "Underclock Taker" chỉ điểm. He cố giảm CÔNG của "Primebanshee" bằng CÔNG của "Balancer Lord" ở Điểm Liên kết phía dưới của nó, nhưng Ghost Girl kích hoạt bài úp "Altergeist Camouflage" của cô, và trang bị nó cho "Primebanshee". Quái thú được trang bị không thể bị tấn công, và tất cả hiệu ứng mà chọn mục tiêu "Primebanshee" sẽ bị phủ nhận. Playmaker trả 1000 ĐG để kích hoạt hiệu ứng của "Balancer Lord", cho phép Playmaker Triệu hồi Thường một quái thú Mạng Ảo (Playmaker: 1900 → 900 ĐG). Ghost Girl kích hoạt Kĩ năng của cô, "Thần Bí Trị Liệu", để khai quật các lá bài từ Bộ bài của cô ta, đến khi cô khai quật được một quái thú. Quái thú đó được thêm vào tay của cô ta, đôi bên người chơi tăng ĐG bằng với CÔNG của nó, và tất cả lá bài khác được gửi vào Mộ. Ghost Girl khai quật "Camouflage", và gửi nó vào Mộ, sau đó khai quật "Meluseek" (Ghost Girl: 4000 → 4500 ĐG; Playmaker: 900 → 1400 ĐG). Playmaker Triệu hồi Thường "Scan Doll" (100/1600). Do nó đã được Triệu hồi, Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Scan Doll", trả 1000 ĐG để kích hoạt một Bài Bẫy trong Mộ của Ghost Girl. Cậu ta kích hoạt "Camouflage" trong Mộ của Ghost Girl, và trang bị nó cho "Silquitous". (Playmaker: 1400 → 400). Playmaker kích hoạt Kĩ năng "Đột Bão" của cậu, cho phép cậu truy xuất một lá bài ngẫu nhiên từ Bão Dữ liệu khi ĐG của cậu là 1000 trở xuống. Playmaker có được "Excode Talker" và thêm nó vào Bộ bài Phụ của cậu. Playmaker dùng Liên-2 "Undercloak Taker" và "Balancer Lord" để Triệu hồi Liên kết "Excode Talker" (2300/LIÊN-3/←↑→) vào Vùng Quái thú Phụ. Do nó đã được Triệu hồi Liên kết, Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Excode Talker", cho phép cậu ngăn quyền dùng một số Vùng Quái thú Chính lên đến số lá bài trong Vùng Quái thú Phụ trong khi "Excode Talker" ở trên sân. Do có hai quái thú ở trong vùng Quái thú Phụ, Playmaker chọn ngăn quyền dùng hai Vùng Quái thú Chính của Ghost Girl. Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Scan Doll", Hi sinh nó để cho phép một quái thú cậu điều khiển được tấn công hai lần ở lượt này. Cậu chọn mục tiêu "Excode Talker". "Excode Talker" tấn công trực tiếp Ghost Girl hai lần (Ghost Girl: 4500 → 2200 → 0 ĐG).

Lá bài nổi bật

Các lá bài dưới đây xuất hiện trong tập này. Các lá bài in nghiên được mô tả ở đây.

Playmaker (Fujiki Yusaku)
Ghost Girl
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.