FANDOM


"Thiết Giáp Long - Hỏa Bích" là tập thứ mười hai trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Nó được phát hành tại Nhật vào 2 tháng 8, 2017.

Cùng với "Firewall Dragon", Playmaker tập trung một lần tấn công cuối cùng để chống lại "Borreload Dragon" của Revolver. Playmaker với lời thế sẽ trả thù cho sự cố đã xảy ra trong quá khứ, trong khi Revolver quyết tâm tiêu diệt Ai. Khi ý chí của họ xung đột, thì hai con rồng đối đầu với nhau..

Trận đấu nổi bật: Playmaker vs. Revolver

Tiếp tục Trận Đấu từ Tập trước.

Lượt 7: Revolver
Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Firewall Dragon", để chọn mục tiêu các quái thú trên sân hoặc trong Mộ lên đến số quái thú |có liên kết với "Firewall Dragon" và đứa chúng về tay. "Firewall Dragon" được liên kết với "Encode Talker", vì thế Playmaker có thể chọn 1 quái thú. Vì "Borreload Dragon" không thể bị chọn mục tiêu bởi hiệu ứng quái thú, nên Playmaker chọn "Magnarokket Dragon". Do hiệu ứng của một Quái thú Liên kết mà chọn mục tiêu "Magnarokket" được kích hoạt, Revolver kích hoạt hiệu ứng của nó, hủy nó, và gửi 1 quái thú trên sân vào Mộ. Revolver gửi "Firewall Dragon" vào Mộ. Vì Revolver đã kích hoạt một hiệu ứng quái thú, Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Cynet Refresh" trong Mộ của cậu, Trục xuất nó để cho tất cả Quái thú Liên kết Mạng Ảo Playmaker điều khiển miễn nhiễm với hiệu ứng bài cho đến hết lượt này. "Firewall Dragon" không được gửi vào Mộ. Revolver kích hoạt hiệu ứng của "Magnarokket" trong Mộ do nó đã bị tiêu diệt và gửi vào Mộ ở lượt này, để Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "rokket" từ Bộ bài của anh ta. Revolver Triệu hồi Đặc biệt "Anesthrokket Dragon" (0/2200) trong Thế Thủ.

Lượt 8: Playmaker
Playmaker rút và sau đó kích hoạt Bài Phép Duy trì "Battle Buffer". Vì hai Quái thú Liên kết được liên kết với nhau, nên hiệu ứng của "Magnarokket" và "Anesthrokket" bị phủ nhận.

"Firewall Dragon" tấn công "Borreload Dragon". Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Encode Talker", do "Firewall Dragon" ở Điểm Liên kết của nó đã chiến đấu với một quái thú của đối thủ có CÔNG cao hơn, khiến "Firewall Dragon" không thể bị tiêu diệt trong trận chiến đó và khiến Playmaker không nhận thiệt hại từ trận chiến đó. Sau khi chiến đấu, "Encode Talker" hoặc một quái thú ở Điểm Liên kết của nó tăng CÔNG bằng với CÔNG của "Borreload Dragon" cho đến hết lượt này. Playmaker chọn "Firewall Dragon" để tăng CÔNG cho nó ("Firewall Dragon": 2800 → 5800 CÔNG). Hiệu ứng của "Battle Buffer" kích hoạt, cho nó tăng 1 "Battle Buffer Counter" ("Battle Buffer": 0 → 1 Battle Buffer Counter). Do hiệu ứng của "Battle Buffer", tất cả Quái thú Liên kết Mạng Ảo Playmaker điều khiển tăng 700 CÔNG ứng với mỗi "Battle Buffer Counter" mà nó có ("Firewall Dragon": 5800 → 6500 CÔNG; "Encode Talker": 2600 → 3300 CÔNG).

"Encode Talker" tấn công "Borreload Dragon". Revolver kích hoạt hiệu ứng của "Borreload Dragon", chọn mục tiêu một quái thú ngửa mặt trên sân và giảm CÔNG và THỦ của nó đi 500. Revolver chọn mục tiêu "Encode Talker" ("Encode Talker": 3300 → 2800 CÔNG). Với CÔNG bị giảm đi nên "Encode Talker" bị tiêu diệt (Playmaker: 600 → 400 ĐG). "Battle Buffer" tăng 1 "Battle Buffer Counter" ("Battle Buffer": 1 → 2 Battle Buffer Counters; "Firewall Dragon": 6500 → 7200 CÔNG). Do không có quái thú mà được liên kết, hiệu ứng của "Magnarokket" và "Anesthrokket" không còn bị phủ nhận. Vì Playmaker không điều khiển quái thú trong Vùng Quái thú Phụ, cậu kích hoạt hiệu ứng của "Recoded Alive" trong Mộ của cậu, trục xuất nó, sau đó chọn mục tiêu một trong số các quái thú "code Talker" bị trục xuất của cậu để Triệu hồi Đặc biệt nó. Playmaker chọn mục tiêu và Triệu hồi Đặc biệt "Decode Talker" (2300/LIÊN-3/↙↑↘). "Decode Talker" tăng 500 CÔNG ứng với mỗi quái thú mà nó chỉ điểm. "Borreload Dragon" ở Điểm Liên kết phía trên của "Decode Talker" cho nên nó tăng 500 CÔNG ("Decode Talker": 2300 → 2800 CÔNG). Kế tiếp là hiệu ứng của "Cynet Universe", tất cả Quái thú Liên kết Playmaker điều khiển tăng 300 CÔNG ("Decode Talker": 2800 → 3100 CÔNG). "Decode Talker" cũng tăng CÔNG bằng hiệu ứng của "Battle Buffer" ("Decode Talker": 3100 → 4500 CÔNG).

"Decode Talker" tấn công "Borreload Dragon". Revolver kích hoạt bài úp "Borrel Refrigeration", Hi sinh 1 quái thú Cấp 3 trở xuống, để chọn mục tiêu 1 Quái thú Liên kết "Borrel" mà anh ta điều khiển và trang bị "Borrel Refrigeration" cho nó. Revolver Hi sinh "Anesthrokket", sau đó chọn mục tiêu "Borreload Dragon" và trang bị "Borrel Refrigeration" cho nó, cho "Borreload Dragon" tăng hiệu ứng mà chọn mục tiêu 1 quái thú anh ta điều khiển để khiến nó không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài. Revolver kích hoạt hiệu ứng của "Borreload Dragon" mà nó được tăng bởi "Borrel Refrigeration", chọn mục tiêu "Magnarokket". Do một hiệu ứng của Quái thú Liên kết mà chọn mục tiêu "Magnarokket" đã được kích hoạt Revolver kích hoạt hiệu ứng của nó, hủy nó, và gửi 1 quái thú trên sân vào Mộ. Revolver gửi "Decode Talker" vào Mộ.

Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Parallel Port Armor" trong Mộ của cậu, trục xuất nó và 2 Quái thú Liên kết từ Mộ của cậu, sau đó chọn mục tiêu 1 Quái thú Liên kết cậu điều khiển, cho phép quái thú đó thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Giai đoạn Chiến đấu ở lượt này. Playmaker trục xuất "Parallel Port Armor", "Decode Talker" và "Encode Talker", sau đó chọn "Firewall Dragon". "Firewall Dragon" tấn công và tiêu diệt "Borreload Dragon" (Revolver: 4000 → 0 ĐG).

Lá bài Nổi bật

Các lá bài dưới đây xuất hiện trong tập này. Các lá bài in nghiêng được mô tả ở đây.

Playmaker (Yusaku Fujiki)
Revolver
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.