"Khẩu Pháo Gầm Thét - Pháo Hoàn" là tập thứ mười một trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Nó được phát hành tại Nhật vào 26 tháng 7, 2017. Playmaker bị sốc bởi sự thật mà Revolver đã tiết lộ, và cậu gục ngã sau khi nhận đòn tấn công đầy uy lực từ quái thú chủ lực của Revolver, "Borreload Dragon". Khi ý thực của cậu biến mất, một giọng nói bị ẩn vang lên trong tâm trí của cậu và đánh thức cậu... Playmaker trở lại, đôi mắt của cậu bùng cháy nung nấu một quyết tâm không từ bỏ...

Trận đấu nổi bật

Playmaker vs. Revolver

Lượt 5: Revolver
Trong Giai đoạn Chờ, "Beltlink Wall Dragon" tăng một Wall Counter ("Wall Dragon": 3 → 4). Revolver kích hoạt hiệu ứng của "Three Burst Blast Dragon", Hi sinh nó để Triệu hồi Đặc biệt một Quái thú Liên kết từ Mộ và một quái thú Rồng từ tay. Anh ta Triệu hồi Đặc biệt "Twin Triangle Dragon" (1200/LIÊN-2/↓→) từ Mộ, và "Sniffer Dragon" (800/400) từ tay của anh. Do "Sniffer Dragon" đã được Triệu hồi Đặc biệt, hiệu ứng của nó kích hoạt, cho phép Revolver thêm một bản sao khác của "Sniffer Dragon" vào tay của anh. Revolver Triệu hồi Thường bản sao của "Sniffer Dragon" (800/400).

Revolver dùng "Twin Triangle Dragon" Liên-2 và hai bản sao của "Sniffer Dragon" để Triệu hồi Liên kết "Borreload Dragon" (3000/LIÊN-4/←↙↘→) vào Vùng Quái thú Phụ.

Vì Playmaker chỉ điều khiển các quái thú Mạng Ảo, các đòn tấn công của Revolver trở thành các đòn tấn công trực tiếp. "Borreload Dragon" tấn công trực tiếp Playmaker (Playmaker: 3600 → 600 ĐG).

Lượt 6: Playmaker
Playmaker kích hoạt Bài Phép Môi trường "Cynet Universe", tăng CÔNG của các Quái thú Liên kết cậu điều khiển thêm 300 ("Encode Talker": 2300 → 2600; "Decode Talker": 2300 → 2600). Playmaker dùng Liên-3 "Decode Talker" và "Encode Talker" để Triệu hồi Liên kết "Firewall Dragon" (2500 → 2800/LIÊN-4/↑←↓→) vào Vùng Quái thú Phụ. Do tất cả quái thú Mạng Ảo mà đã ở trên sân ở thời điểm kích hoạt của "Fire Prison" rời sân, "Fire Prison" tự hủy chính nó ("Beltlink Wall Dragon": 2400 → 2100 THỦ). "Firewall Dragon" tấn công và tiêu diệt "Beltlink Wall Dragon".

Playmaker kích hoạt hiệu ứng của Cynet Universe" để đưa một quái thú trong Mộ của cậu trở về Bộ bài. Playmaker đưa "Encode Talker" vào Bộ bài Phụ của cậu. Playmaker Úp 2 lá.

Lượt 7: Revolver
Playmaker kích hoạt bài úp "Parallel Port Armor", cho phép cậu trang bị nó cho một Quái thú Liên kết cậu điều khiển. Quái thú được trang bị không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc bị chọn mục tiêu bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Cậu trang bị nó cho "Firewall Dragon". Revolver kích hoạt "Marker Charge" cho phép anh ta rút bài ứng với mỗi Quái thú Liên kết trong Vùng Quái thú Phụ. Do có 2 quái thú trong Vùng Quái thú Phụ, Revolver rút 2 lá.

Revolver Triệu hồi Thường "Anesthrokket Dragon" (0/2200). Revolver kích hoạt Bài Phép Tức thời "Squib Draw", cho phép anh ta hủy một quái thú "rokket" mà anh ta điều khiển để rút 2 lá. Revolver hủy "Anesthrokket". Anh ta kích hoạt Bài Phép Môi trường "Revolve Boot Sector", tăng CÔNG và THỦ của các quái thú "rokket" thêm 300. Một lần trong lượt, Revolver có thể Triệu hồi Đặc biệt cả 2 quái thú "rokket" với tên khác nhau từ tay của anh ta trong Thế Thủ] hoặc khai quật 6 lá bài trên cùng Bộ bài của anh, gửi bất kì quái thú "rokket" vào Mộ, và đưa phần còn lại xuống dưới cùng Bộ bài. Revolver kích hoạt hiệu ứng đầu tiên của "Boot Sector", Triệu hồi Đặc biệt "Autorokket Dragon" (1600/1000 → 1900/1300) và hai bản sao của "Anesthrokket" (0/2200 → 300/2500). Revolver kích hoạt hiệu ứng của "Borreload Dragon", giảm CÔNG và THỦ của một quái thú trên sân đi 500. Revolver chọn "Autorokket" ("Autorokket": 1600/1300 → 1100/800). Do hiệu ứng của Quái thú Liên kết mà chọn mục tiêu "Autorokket" đã được kích hoạt, Revolver kích hoạt hiệu ứng của nó, hủy nó, sau đó gửi một Bài Phép/Bẫy trên sân vào Mộ. Revolver gửi "Parallel Port Armor".

"Borreload" tấn công "Firewall Dragon". Do "Borreload" đang tấn công một quái thú của đối thủ, Revolver kích hoạt hiệu ứng của nó để lấy quyền điều khiển của "Firewall Dragon" và đặt nó trong vùng mà "Borreload" chỉ điểm, nhưng "Firewall" sẽ được gửi vào Mộ ở Giai đoạn Kết thúc của lượt kế tiếp. "Firewall Dragon" tấn công trực tiếp. Do một quái thú Mạng Ảo đang tấn công, Playmaker kích hoạt bài úp "Cynet Refresh", hủy tất cả lá bài trong Vùng Quái thú Chính. Revolver Úp một lá.

Trong Giai đoạn Kết thúc, Revolver kích hoạt hiệu ứng của cả "Anesthrokket" và "Autorokket", do chúng đã bị hủy và gửi vào Mộ ở lượt này. Cả hai hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "rokket" từ Bộ bài. Revolver Triệu hồi Đặc biệt hai bản sao của "Magnarokket Dragon" trong Thế Thủ (Cả hai "Magnarokket": 1800/1200 → 2100/1500). Hiệu ứng khác của "Cynet Refresh" kích hoạt, Triệu hồi Đặc biệt tất cả Quái thú Liên Kết Mạng Ảo mà đã bị tiêu diệt bởi hiệu ứng của nó từ Mộ lên sân của người sở hữu chúng tương ứng. Playmaker Triệu hồi Đặc biệt "Firewall Dragon" ("Firewall Dragon": 2500 → 2800). Playmaker kích hoạt bài úp "Recoded Alive" để trục xuất một quái thú Liên-3 mà cậu điều khiển hoặc trong Mộ của cậu ta và Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "code Talker" từ Bộ bài Phụ. Playmaker trục xuất "Decode Talker" từ Mộ của cậu để Triệu hồi Đặc biệt "Encode Talker" vào Vùng Quái thú Phụ ("Encode Talker": 2300 → 2600).

Tiếp tục Trận Đấu vào Tập sau.

Lá bài Nổi bật

Các lá bài dưới đây xuất hiện trong tập này. Các lá bài in nghiêng được mô tả ở đây.

Playmaker (Fujiki Yusaku)
Revolver
Hồi tưởng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.