FANDOM


"Va Chạm! Sự Hủy Diệt Mạng Ảo" là tập thứ mười trong anime Yu-Gi-Oh!_VRAINS. Nó được phát hành tại Nhật vào 19 tháng 7, 2017.

Do cuộc tấn công dã man của Revolver, Playmaker hiện đang ở trong tình thế phòng thủ. Playmaker sử dụng Đột Bão để có được một lá bài thay đổi tình thế. Tuy nhiên, do chiến thuật của Revolver, sàn đấu của trận chiến đã chuyển sang bên trong Bão Dữ liệu...

Trận đấu nổi bật

Playmaker vs. Revolver

Tiếp tục Trận Đấu từ Tập trước.

Lượt 3: Revolver
"Topologic Bomber Dragon" tiêu diệt "Decode Talker" trong chiến đấu, cùng lúc kích hoạt hiệu ứng cuối cùng, nhằm gây thiệt hại cho Playmaker bằng với CÔNG gốc của quái thú bị tiêu diệt. Do một hiệu ứng kích hoạt mà sắp gây thiệt hại đã được kích hoạt, Playmaker kích hoạt bài úp "Link Restart" của cậu ta, nhằm phủ nhận hiệu ứng và cho phép Playmaker Triệu hồi Đặc biệt một Quái thú Liên kết từ Mộ của cậu ta. Playmaker Triệu hồi Đặc biệt "Decode Talker". Trong Giai đoạn Kết thúc, hiệu ứng của "Dragonoid Generator" kích hoạt, Triệu hồi Đặc biệt "Dragonoid Token" lên sân của Playmaker bằng với số lượng "Dragonoid Token" đã Triệu hồi bởi Revolver ở lượt này. Một Dragonoid Token được Triệu hồi Đặc biệt.

Lượt 4: Playmaker
Playmaker kích hoạt Kĩ năng của cậu ta "Đột Bão", cho phép cậu ta ngẫu nhiên truy xuất một lá bài từ Bão Dữ liệu khi ĐG của anh ta từ 1000 trở xuống. Playmaker lấy được "Firewall Dragon" và thêm nó vào Bộ bài Phụ của anh ta.

Revolver kích hoạt bài úp "Remote Rebirth‎‎" của cậu ta, để Triệu hồi Đặc biệt một quái thú từ Mộ của đối thủ lên Vùng Quái thú Chính mà một Quái thú Liên kết do Revolver điều khiển chỉ điểm. Revolver Triệu hồi Đặc biệt "Capacitor Stalker" lên Điểm Liên kết phía trên của "Topologic Bomber Dragon". Do một quái thú đã được Triệu hồi Đặc biệt lên Điểm Liên kết của một Quái thú Liên kết trong khi nó ở trên sân, nên hiệu ứng của "Topologic Bomber Dragon" kích hoạt, tiêu diệt tất cả quái thú trong Vùng Quái thú Chính. "Dragonoid Token", "Decode Talker", và "Capacitor Stalker" bị tiêu diệt. Do "Capacitor Stalker" đã bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài và gửi vào Mộ, nên hiệu ứng của nó kích hoạt gây ra 800 thiệt hại cho cả hai người chơi (Playmaker: 300 → 0 ĐG; Revolver: 100 → 0 ĐG).

Playmaker vs. Revolver

Playmaker VS Revolver

Trận đấu được thực hiện là Master Duel.
Lượt 1: Revolver
Revolver kích hoạt "Fire Prison", tăng THỦ của các quái thú Rồng anh ta điều khiển thêm 300. Đôi bên người chơi chỉ có thể Triệu hồi Liên kết các Quái thú Liên kết nếu số Liên kết của chúng bằng hoặc cao hơn Quái thú Liên kết có Dấu Liên kết cao nhất nhất trên sân, chỉ Qauí thú Liên kết có thể tấn công, và "Fire Prison" không thể bị hủy bởi hiệu ứng bài khác. Revolver Triệu hồi Thường "Sniffer Dragon" (800/400). Anh ta kích hoạt hiệu ứng của nó, cho phép anh ta thêm một bản sao khác của "Sniffer Dragon" từ Bộ bài của anh ta vào tay của anh. Revolver kích hoạt "Quick Revolve", Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "rokket" từ Bộ bài của anh ta. Revolver Triệu hồi Đặc biệt "Magnarokket Dragon" (1800/1200). Revolver dùng "Sniffer Dragon" và "Magnarokket Dragon" để Triệu hồi Liên kết "Twin Triangle Dragon" (1200, Liên-2). Vì một Quái thú Liên kết Rồng đã được Triệu hồi Đặc biệt, Revolver kích hoạt hiệu ứng của "Beltlink Wall Dragon" trên tay của anh ta, Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ (0/2100 → 2400). Vì "Wall Dragon" đã được Triệu hồi Đặc biệt, hiệu ứng của nó được kích hoạt, cho phép nó tự đặt 2 Wall Counter lên nó. Hiệu ứng khác của "Wall Dragon" ngăn cản đôi bên Triệu hồi các Quái thú Liên kết mà Dấu Liên kết cao hơn số Wall Counter mà "Wall Dragon" có. Trong mỗi Giai đoạn Chờ, "Wall Dragon" tăng một Wall Counter khác và nếu Revolver Triệu hồi Liên kết một quái thú có Dấu Liên kết thấp hơn số Wall Counter mà "Wall Dragon" có, "Wall Dragon" mất hai Wall Counter.

Lượt 2: Playmaker
Trong Giai đoạn Chờ, "Wall Dragon" tăng một Wall Counter ("Wall Dragon": 2 → 3). Do Playmaker không điều khiển quái thú, cậu Triệu hồi Đặc biệt "Linkslayer" (2000/600) bởi hiệu ứng của chính nó. Do Playmaker điều khiển quái thú Mạng Ảo trên sân, cậu ta Triệu hồi Đặc biệt "Backup Secretary" (1200/800) bởi hiệu ứng của chính nó. Playmaker Triệu hồi Thường "Stack Reviver" (100/600).

Playmaker dùng "Backup Secretary", "Linkslayer", và "Stack Reviver" để Triệu hồi Liên kết "Encode Talker" (2300/LIÊN-3/↑↓↘) vào Vùng Quái thú Phụ. Do "Stack Reviver" đã được dùng làm một Nguyên liệu Liên kết cho việc Triệu hồi Liên kết, Playmaker kích hoạt hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt một quái thú mà đã được dùng cho việc Triệu hồi Liên kết đó từ Mộ của cậu. Playmaker Triệu hồi Đặc biệt "Backup Secretary" (1200/800) trong Thế Thủ.

"Encode Talker" tấn công "Twin Triangle Dragon", nhưng hiệu ứng của "Wall Dragon" ngăn Playmaker không thể tấn công trừ khi tấn công "Wall Dragon" (Playmaker: 4000 → 3900 ĐG). Do Playmaker đã nhận thiệt hại chiến đấu, nên cậu có thể kích hoạt hiệu ứng của "Interrupt Resistor" từ tay của cậu, Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ và tăng CÔNG của nó bằng với thiệt hại chiến đấu mà cậu đã nhận ("Interrupt Resistor": 0 → 100/2100).

Playmaker kích hoạt "Cyberse Cache", cho phép cậu rút 2 lá khi cậu điều khiển quái thú Mạng Ảo mà có CÔNG khác với CÔNG gốc của nó. Playmaker Úp một lá.

Lượt 3: Revolver
Trong Giai đoạn Chờ, "Wall Dragon" tăng một Wall Counter ("Wall Dragon": 3 → 4). Revolver Triệu hồi Thường "Autorokket Dragon". Revolver dùng "Twin Triangle Dragon" Liên-2 và "Autorokket Dragon" để Triệu hồi Liên kết "Three Burst Blast Dragon" (2400/LIÊN-3/↑←↓) vào Vùng Quái thú Phụ. Hiệu ứng của "Wall Dragon" khiến nó mất hai Wall Counter do Revolver Triệu hồi Liên kết một quái thú có Dấu Liên kết thấp hơn số Wall Counter mà "Wall Dragon" có ("Wall Dragon": 4 → 2).

"Three Burst Blast Dragon" tấn công "Backup Secretary". Do một quái thú mà "Encode Talker" đang chỉ định đang chiến đấu với một quái thú có CÔNG cao hơn, Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Encode Talker", ngăn "Backup Secretary" khỏi bị tiêu diệt trong chiến đấu, và giảm thiệt hại chiến đấu về 0. Do Playmaker đã kích hoạt một hiệu ứng trong Bước Thiệt hại khi "Three Burst Blast Dragon" đang chiến đấu, Revolver kích hoạt hiệu ứng của nó, phủ nhận hiệu ứng đó. Vì quái thú Thế Thủ của cậu đang bị tấn công, Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Interrupt Resistor", cho phép cậu khiến THỦ của quái thú bị tấn công trở thành THỦ của "Interrupt Resistor" và ngăn nó khỏi bị tiêu diệt trong chiến đấu ("Backup Secretary": 1200/800 → 2100). Hiệu ứng của "Three Burst Blast Dragon" acho phéo nó gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp (Playmaker: 3900 → 3600 ĐG).

Turn 4: Playmaker
Trong Giai đoạn Chờ, "Wall Dragon" tăng một Wall Counter ("Wall Dragon": 2 → 3). Playmaker Triệu hồi Thường "Balancer Lord" (1700/1200). Playmaker dùng "Balancer Lord", "Interrupt Resistor", và "Backup Secretary" để Triệu hồi Liên kết "Decode Talker" (2300/LIÊN-3/↙↑↘) vào Điểm Liên kết phía dưới của "Encode Talker". "Decode Talker" tăng 500 CÔNG ứng với mỗi quái thú được liên kết với nó ("Decode Talker": 2300 → 2800).

Hiệu ứng của "Fire Prison" phủ nhận hiệu ứng của các quái thú Mạng Ảo trên tay, sân và Mộ của mỗi người chơi, không thể tấn công, ngăn cản chúng bị chọn mục tiêu bởi tấn công hoặc hiệu ứng bài, và bất kì đòn tấn công của người chơi chỉ điều khiển các quái thú Mạng Ảo trở thành tấn công trực tiếp.

Tiếp tục Trận Đấu vào Tập sau.


Lá bài Nổi bật

Các lá bài dưới đây xuất hiện trong tập này. Các lá bài in nghiêng được mô tả ở đây.

Playmaker (Fujiki Yusaku)
Revolver
Bão Dữ liệu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.