FANDOM


"Kẻ Địch Đuổi Theo" là tập thứ chín trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Nó được phát hành tại Nhật vào 12 tháng 7, 2017.

Để có được chương trình loại bỏ các vi rút đã được lây nhiễm vào Aoi, Yusaku bắt đầu một trận đấu với Revolver, với TTNT, còn được gọi là Ai, như một vật cược. Sử dụng các Quái thú Liên kết cậu đã thu được trong các Trận đấu trước đó, Playmaker đã có thể tiêu diệt Cracking Dragon của Revolver. Tuy nhiên, Trận đấu giữa hai người lại biến mất khi Revolver kích hoạt một Kĩ năng gây sốc!

Trận đấu nổi bật: Playmaker vs. Revolver

Revolver VS Playmaker

Trận đấu được thực hiện là Trận đấu Tốc độ.

Lượt 1: Revolver
Revolver trả 1000 ĐG để kích hoạt Phép Duy trì "Dragonoid Generator" (Revolver: 4000 → 3000 ĐG). Giờ đây, lên đến hai lần trong lượt, Revolver có thể Triệu hồi Đặc biệt một "Dragonoid Token" vào Giai đoạn Chính của anh ta tuy nhiên anh ta không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ kể từ đó cho đến hết lượt này. Revolver Triệu hồi Đặc biệt 2 "Dragonoid Token" (300/300 từng con). Revolver Hi sinh cả hai "Dragonoid Tokens" để Triệu hồi Hi sinh "Cracking Dragon" (3000/0).

Vào Giai đoạn Kết thúc, hiệu ứng của "Dragonoid Generator" Triệu hồi Đặc biệt "Dragonoid Tokens" lên phần sân của Playmaker bằng với số lượng "Dragonoid Token" đã được Triệu hồi bởi Revolver ở lượt này. Hai "Dragonoid Token" (300/300 từng con) được Triệu hồi Đặc biệt lên phần sân của Playmaker. Hiệu ứng của "Cracking Dragon" kích hoạt do một quái thú đã được Triệu hồi Thường hay Đặc biệt, giảm CÔNG của quái thú đi 200 x Cấp sao của nó cho đến Giai đoạn Kết thúc và gây ra lượng thiệt hại tương đương cho Playmaker ("Dragonoid Token": 300 → 100/300; Playmaker: 4000 → 3600 ĐG).

Lượt 2: Playmaker
Playmaker dùng một "Dragonoid Token" để Triệu hồi Liên kết "Link Spider" (1000/LIÊN-1/↓) lên Vùng Quái thú Phụ. Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Link Spider", Triệu hồi Đặc biệt một Quái thú Thường Cấp 4 sao trở xuống từ tay anh ta. Anh ta Triệu hồi Đặc biệt "Bitron" (200/2000) trong Thế Công. Hiệu ứng của "Cracking Dragon" kích hoạt ("Bitron": 200 → 0; Playmaker: 3600 → 3400 ĐG). Do Playmaker điều khiển một quái thú Mạng Ảo, anh ta Triệu hồi Đặc biệt "Backup Secretary" bởi hiệu ứng của chính nó (1200/800). Hiệu ứng của "Cracking Dragon" kích hoạt ("Backup Secretary": 1200 → 600; Playmaker: 3400 → 2800 ĐG).

Playmaker dùng "Bitron" và "Backup Secretary" để Triệu hồi Liên kết "Honeybot" (1900/LIÊN-2/←→) lên Điểm Liên kết của "Link Spider". Sau đó, Playmaker dùng LIÊN-1 "Link Spider" và LIÊN-2 "Honeybot" để Triệu hồi Liên kết "Decode Talker" (2300/LIÊN-3/↙↑↘) lên Vùng Quái thú Phụ. "Decode Talker" tăng thêm 500 CÔNG ứng với mỗi quái thú liên kết với nó ("Decode Talker": 2300 → 2800). Playmaker Hi sinh "Dragonoid Token" còn lại để Triệu hồi Hi sinh "Capacitor Stalker" (2000/1000) lên Điểm Liên kết dưới-trái của "Decode Talker". Do "Capacitor Stalker" đã được Triệu hồi Thường hay Đặc biệt, Playmaker kích hoạt hiệu ứng của nó, cho phép anh ta tăng CÔNG của một quái thú Mạng Ảo mà anh ta điều khiển thêm 800 trong khi "Capacitor Stalker" vẫn còn mặt-ngửa trên sân. Anh ta chọn mục tiêu "Decode Talker" ("Decode Talker": 2800 → 3600). Hiệu ứng của "Cracking Dragon" kích hoạt ("Capacitor Stalker": 2000 → 1000; Playmaker: 2800 → 1800 ĐG). Playmaker Úp một lá bài.

"Decode Talker" tấn công "Cracking Dragon". Do Quái thú Liên kết không có Cấp sao, nên hiệu ứng của "Cracking Dragon" nhằm ngăn chặn nó khỏi bị tiêu diệt bởi quái thú có Cấp sao thấp hơn hoặc bằng nó không được áp dụng. Vì thế, "Cracking Dragon" bị tiêu diệt (Revolver: 3000 → 2400 ĐG). "Capacitor Stalker" tấn công trực tiếp (Revolver: 2400 → 1400 ĐG).

Lượt 3: Revolver
Revolver rút một lá bài và sau đó Úp nó. Do Playmaker điều khiển một Quái thú Liên kết, Revolver Triệu hồi Đặc biệt "Gateway Dragon" (1600/1400) bởi hiệu ứng của nó. Revolver kích hoạt hiệu ứng của "Gateway Dragon", cho phép anh ta được Triệu hồi Đặc biệt một quái thú ÁM Cấp 4 sao trở xuống từ tay. Anh ta Triệu hồi Đặc biệt "Sniffer Dragon" (800/400). Do "Sniffer Dragon" đã được Triệu hồi Đặc biệt, Revolver có thể lấy một bản sao khác của "Sniffer Dragon" từ Bộ bài của anh ta lên tay. Anh ta lấy và sau đó Triệu hồi Thường bản sao khác của "Sniffer Dragon" (1600/1400).

Revolver dùng một "Sniffer Dragon" và "Gateway Dragon" để Triệu hồi Liên kết "Twin Triangle Dragon" (1200/LIÊN-2/↓→) lên Vùng Quái thú Phụ. Revolver kích hoạt hiệu ứng của "Twin Triangle Dragon", cho phép anh ta trả 500 ĐG để Triệu hồi Đặc biệt một quái thú Cấp 5 sao trở lên từ Mộ của anh ta với hiệu ứng của nó bị vô hiệu. Revolver Triệu hồi Đặc biệt "Cracking Dragon" tại Điểm Liên kết Dưới của "Twin Triangle Dragon" (Revolver: 1400 → 900 ĐG).

Revolver kích hoạt Kĩ năng của anh ta "Đột Bão", mà cho phép anh ta ngẫu nhiên truy xuất một lá bài từ Bão Dữ liệu khi ĐG của anh ta từ 1000 trở xuống. Revolver nhận được "Topologic Bomber Dragon" và thêm nó vào Bộ bài Phụ của anh ta.

Revolver dùng LIÊN-2 "Twin Triangle Dragon", "Cracking Dragon" và "Sniffer Dragon" để Triệu hồi Liên kết "Topologic Bomber Dragon" (3000/LIÊN-4/↑↙↓↘) lên Vùng Quái thú Phụ. Revolver kích hoạt hiệu ứng của "Dragonoid Generator" để Triệu hồi Đặc biệt một "Dragonoid Token" lên Điểm Liên kết của "Topologic Bomber Dragon". Do một quái thú đã được Triệu hồi Đặc biệt lên Điểm Liên kết của một Quái thú Liên kết lúc mà nó ở trên sân, nên hiệu ứng của "Topologic Bomber Dragon" kích hoạt, hủy hết quái thú trong Vùng Quái thú Chính. "Dragnoid Token" và "Capacitor Stalker" bị hủy ("Decode Talker": 3600 → 2300). Do "Capacitor Stalker" đã bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài, nên hiệu ứng của nó kích hoạt, gây 800 thiệt hại cho cả hai đấu thủ (Playmaker: 1800 → 1000 ĐG; Revolver: 900 → 100 ĐG).

"Topologic Bomber Dragon" tấn công và tiêu diệt "Decode Talker" (Playmaker: 1000 → 300 ĐG). Do "Topologic Bomber Dragon" đã tấn công quái thú của Playmaker, nên hiệu ứng của nó kích hoạt, gây thiệt hại bằng với CÔNG gốc của quái thú bị tấn công.

Tiếp tục Trận Đấu vào Tập sau.

Lá bài nổi bật

Các lá bài dưới đây xuất hiện trong tập này. Các lá bài in nghiên được mô tả ở đây.

Fujiki Yusaku
Revolver
Thoáng Qua
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.