FANDOM


"Thiên sứ Hà Nội" là tập thứ bảy trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Nó được phát sóng tại Nhật vào 21 tháng 6, 2017. Nó đã có phụ đề chính thức thông qua Crunchyroll trong cùng ngày.

Cảm nhận rằng Kị sĩ Hà Nội ở phía sau Blue Angel, Yusaku quyết định Đấu bài với cô để tìm ra ý định thực sự của cô ta. Tuy nhiên, Playmaker bị dồn vào chân tường. Sức mạnh của Blue Angel với mong muốn được công nhận bởi anh trai của cô đã thúc đẩy cách Đấu bài của cô, và cô sẽ không do dự...

Trận Đấu Nổi bật: Playmaker vs. Blue Angel

Blueangelvplaymaker

Trận Đấu được tiến hành như một trận Đấu bài Tốc độ.

Lượt 1: Blue Angel
Blue Angel kích hoạt Bài Phép Môi trường "Trickstar Light Stage". Sau khi kích hoạt, cô ấy có thể lấy một quái thú "Trickstar" từ Bộ bài của cô ấy lên tay cô ấy. Blue Angel lấy "Trickstar Lilybell". Vì "Lilybell" đã được lấy lên tay Blue Angel ngoài cách rút bài, Blue Angel kích hoạt hiệu ứng của nó, Triệu hồi Đặc biệt nó (800/2000). Cô nàng Triệu hồi Thường "Trickstar Candina" (1800/400). Vì "Candina" đã được Triệu hồi Thường, Blue Angel có thể lấy một lá bài "Trickstar" từ Bộ bài lên tay. Blue Angel lấy "Trickstar Reincarnation". Blue Angel kích hoạt hiệu ứng của "Trickstar Lycoris" trên tay, cho phép cô nàng trả lại quái thú "Trickstar" mà cô ta điều khiển về tay để Triệu hồi Đặc biệt "Lycoris". Cô ấy trả lại "Candina" về tay và Triệu hồi Đặc biệt "Lycoris" trong Thế Thủ (1600/1200). Blue Angel kích hoạt "Trickstar Vision", cho phép cô nàng Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Trickstar"từ tay với CÔNG bị giảm một nửa và hiệu ứng bị vô hiệu, sau đó cả hai người chơi rút một lá bài. Blue Angel Triệu hồi Đặc biệt "Candina" ("Candina": 1800 → 900/400). Vì một (số)lá bài đã được lấy lên tay Playmaker, nên hiệu ứng của "Lycoris" gây 200 thiệt hại cho anh ta ứng với mỗi lá (Playmaker: 4000 → 3800 ĐG). Vì một quái thú "Trickstar" đã gây thiệt hại, "Lightstage" gây 200 thiệt hại nữa cho Playmaker (Playmaker: 3800 → 3600 ĐG).

Blue Angel dùng "Candina" và "Lilybell" để Triệu hồi Liên kết "Trickstar Holly Angel" (2000/LIÊN-2/↙↘) lên Vùng Quái thú Phụ. Blue Angel Úp hai lá bài.

Lượt 2: Playmaker
Vì Playmaker rút một lá bài vào Giai đoạn Rút bài, "Lycoris" gây 200 thiệt hại cho mỗi lá và "Lightstage" gây 200 thiệt hại nữa (Playmaker: 3600 → 3400 → 3200 ĐG). Vì một quái thú "Trickstar" gây thiệt hại hiệu ứng cho Playmaker, nên hiệu ứng của "Holly Angel" kích hoạt tăng thêm CÔNG của nó bằng với lượng thiệt hại đó ("Holly Angel": 2000 → 2200) cho đến Giai đoạn Kết thúc. Playmaker Triệu hồi Thường "Draconnet" (1400/1200). Vì "Draconnet" đã được Triệu hồi Thường, Playmaker kích hoạt hiệu ứng của nó, cho phép anh ta Triệu hồi Đặc biệt một Quái thú Thường Cấp 2 sao trở xuống từ tay hoặc Bộ bài trong Thế Thủ. Playmaker Triệu hồi Đặc biệt "Bitron" (200/2000).

Playmaker dùng "Bitron" để Triệu hồi Liên kết "Link Spider" (1000/LIÊN-1/↓) lên Vùng Quái thú Phụ. Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Link Spider", để anh ta được Triệu hồi Đặc biệt một Quái thú Thường Cấp 4 sao trở xuống từ tay lên Điểm Liên Kết của "Link Spider". Playmaker Triệu hồi Đặc biệt bản sao thứ hai của "Bitron" (200/2000). Playmaker dùng "Bitron" và "Draconnet" để Triệu hồi Liên kết "Link Bumper" (1400/LINK-2/←↑) lên Điểm Liên kết của "Link Spider". Playmaker dùng "Link Spider" và "Link Bumper" để Triệu hồi Liên kết "Decode Talker" (2300/LIÊN-3/↙↑↘) lên Vùng Quái thú Phụ.

"Decode Talker" tấn công "Holly Angel", nhưng Blue Angel kích hoạt "Trickstar Reincarnation" mặt-úp của cô ta, trục xuất hết bài trên tay của Playmaker, sau đó Playmaker được rút cùng số lượng bài. Bốn lá bài đã bị trục xuất, nên Playmaker rút bốn lá bài. Hiệu ứng của "Lycoris" gây 200 thiệt hại cho mỗi lá bài đã lấy lên tay Playmaker, sau đó "Lightstage" gây thêm 200 nữa (Playmaker: 3200 → 2400 → 2200 ĐG) ("Holly Angel": 2200 → 3000). Playmaker kích hoạt Bài Phép Tức thời "Security Block", cho phép anh ta ngăn cản quái thú Mạng Ảo khỏi bị tiêu diệt trong chiến đấu và ngăn chặn cả hai người chơi nhận thiệt hại chiến đấu ở lượt này. Playmaker chọn mục tiêu "Decode Talker". Đòn tấn công tiếp tục và không có quái thú nào bị tiêu diệt. Blue Angel kích hoạt "Trickstar Scatter" mặt-úp của cô ta vì một quái thú "Trickstar" đã chiến đấu ở lượt này, cho phép Blue Angel được hủy một quái thú trên sân. Cô ấy hủy "Decode Talker". Vì một Quái thú Liên kết Mạng Ảo đã bị hủy bởi hiệu ứng bài, Playmaker Triệu hồi Đặc biệt "Salvagent Driver" (2200/2100) trong Thế Thủ bởi hiệu ứng của chính nó.

Lượt 3: Blue Angel
Blue Angel rút "Dark Angel". Blue Angel kích hoạt hiệu ứng của "Trickstar Reincarnation" từ MB của cô ta, trục xuất nó để Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Trickstar" từ Mộ bài. Cô ấy Triệu hồi Đặc biệt "Lilybell" trong Thế Công (800/2000). Hiệu ứng của "Lilybell" cho phép nó tấn công trực tiếp (Playmaker: 2200 → 1400 ĐG). Vì một quái thú "Trickstar" gây thiệt hại chiến đấu, "Lightstage" gây 200 thiệt hại nữa (Playmaker: 1400 → 1200 ĐG). Vì "Lilybell" gây thiệt hại chiến đấu cho Playmaker, Blue Angel kích hoạt hiệu ứng của nó, cho phép cô ta lấy một quái thú "Trickster" từ Mộ bài lên tay. Cô ấy lấy "Candina".

Lượt 4: Playmaker
Playmaker nhận 200 thiệt hại từ cả "Lycoris" và "Lightstage" (Playmaker: 1200 → 1000 → 800 ĐG) ("Holly Angel": 2000 → 2200). Playmaker Triệu hồi Thường "Defect Compiler" (1000/?). Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Salvagent Driver", vứt bỏ một Bài Phép để Triệu hồi Đặc biệt một quái thú Mạng Ảo từ MB của anh ta. Playmaker vứt bỏ "Cynet Universe", và Triệu hồi Đặc biệt "Link Bumper" (1400/LIÊN-2/←↑).

Tại thời điểm này, Playmaker xâm nhập vào Bão Dữ liệu. Playmaker kích hoạt Kĩ năng "Storm Access", mà cho phép anh ta ngẫu nhiên truy xuất một lá bài từ Bão Dữ liệu khi ĐG của anh ta từ 1000 trở xuống. Playmaker thu được "Encode Talker" và lấy nó vào Bộ bài Phụ củ anh ta.

Playmaker dùng "Salvagent Driver" và "Link Bumper" để Triệu hồi Liên kết "Encode Talker" (2300/LIÊN-3/↑↓↘) lên Vùng Quái thú Phụ. "Defect Compiler" tấn công "Lilybell". Playmaker kích hoạt Bài Phép Tức thời "Frontline Disturbance", chọn mục tiêu một quái thú Cấp 4 sao trở xuống mà Blue Angel điều khiển. Khi quái thú đó rời sân, Playmaker có thể đặt 1 Disturbance Counter lên một quái thú mặt-ngửa anh ta điều khiển. Nếu quái thú đó chiến đấu, Playmaker có thể loại bỏ bộ tích từ nó và giảm CÔNG của một quái thú bằng với tổng số THỦ của tất cả quái thú mặt-ngửa Thế Thủ mà Blue Angel điều khiển cho đến Giai đoạn Kết thúc. Anh ta chọn mục tiêu "Lilybell".

Blue Angel kích hoạt Kĩ năng của cô ta "Trickstar Fraud", cho phép cô ta vứt bỏ một lá bài "Trickstar" trong lượt của Playmaker để khiến Playmaker rút đến khi anh ta có 3 lá bài trên tay. Hiệu ứng của "Lycoris" sẽ gây 600 thiệt hại cho Playmaker, nhưng hiệu ứng của "Compiler" cho phép Playmaker đặt một Defect Counter lên "Defect Compiler" thay thế ("Defect Compiler" Defect Counters: 0 → 1). Đòn tấn công tiếp tục, nhưng Blue Angel kích hoạt hiệu ứng của "Dark Angel" trên tay cô ấy do một quái thú Tiên mà cô ấy điều khiển bị chọn mục tiêu để tấn công, Hi sinh quái thú đó và đưa "Dark Angel" từ tay vào MB để chuyển mục tiêu tấn công sang một quái thú khác mà cô ta điều khiển và tăng CÔNG của quái thú đó bằng CÔNG của quái thú đã Hi sinh. Blue Angel Hi sinh "Lilybell" và chuyển mục tiêu tấn công sang "Holly Angel" ("Holly Angel": 2200 → 3000). Vì "Lilybell" đã rời sân, Playmaker đặt một Disturbance Counter lên "Encode Talker" bởi hiệu ứng của "Frontline Disturbance" ("Encode Talker" Disturbance Counters: 0 → 1). Đòn tấn công tiếp tục, nhưng Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Encode Talker" do "Defect Compiler" là một quái thú mà nó chỉ điểm đang chiến đấu, ngăn chặn "Defect Compiler" khỏi bị tiêu diệt trong chiến đấu và Playmaker không nhận thiệt hại chiến đấu từ trận chiến đó. Sau khi tính toán thiệt hại, hoặc "Encode Talker" hay một lá bài trong Điểm Liên kết của nó tăng thêm CÔNG bằng với CÔNG hiện tại của quái thú của Blue Angel. Anh ta lựa chọn tăng thêm CÔNG của "Encode Talker" bằng CÔNG của "Holly Angel" ("Encode Talker": 2300 → 5300). Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Defect Compiler", loại bỏ một Defect Counter từ nó để tăng thêm CÔNG của một quái thú Mạng Ảo anh ta điều khiển thêm 800. Anh ta chọn mục tiêu "Encode Talker" ("Defect Compiler" Defect Counters: 1 → 0; "Encode Talker": 5300 → 6100).

"Encode Talker" tấn công "Holly Angel". Playmaker loại bỏ Disturbance Counter trên "Encode Talker" để giảm CÔNG của "Holly Angel" bằng với THỦ của tất cả quái thú Thế Thủ mà Blue Angel điều khiển. "Lycoris" ở Thế Thủ, do đó "Holly Angel" mất CÔNG bằng với THỦ của nó ("Encode Talker" Disturbance Counters: 1 → 0; "Holly Angel": 3000 → 1800). Đòn tấn công tiếp tục và "Holly Angel" bị tiêu diệt (Blue Angel: 4000 → 0 ĐG).

Lá bài Nổi bật

Những lá bài dưới đây xuất hiện trong tập này. Các lá bài in nghiêng được ra mắt tại đây.

Playmaker (Fujiki Yusaku)
Blue Angel (Zaizen Aoi)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.