FANDOM


"Bài Thủ Cuốn Hút: Onizuka Go" là tập thứ tư trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Nó được phát hành tại Nhật vào 31 tháng 5, 2017.

Nhân thân của Kị sĩ Hà Nội, người đột nhiên xuất hiện là Onizuka Go, Bài Thủ Cuốn Hút. Vì người hùng mới của Link VRAINS, Playmaker đã cướp đi một số người hâm mộ của GO. Để giành lại sự ủng hộ của họ, GO thách đấu Playmaker vào một Trận đấu.

Trận đấu nổi bật: Playmaker vs. Go Onizuka

Playmaker VS Go

Trận đấu được thực hiện là Trận đấu Tốc độ.

Lượt 1: Onizuka Go
Go khởi đầu với "Gouki Suplex Rex", "Gouki Twist Cobra" và hai lá bài không rõ khác trên tay. Anh ta Triệu hồi Thường "Suplex Rex"(1800/0). Vì "Suplex Rex" đã được Triệu hồi Thường, Go kích hoạt hiệu ứng của nó, cho phép anh ta Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Gouki" monster từ tay của anh. Anh ta Triệu hồi Đặc biệt "Twist Cobra" (1600/0) trong Thế Công.

Turn 2: Playmaker
Playmaker Úp một lá bài. Vì cậu không điều khiển quái thú, Playmaker Triệu hồi Đặc biệt "Linkslayer" (2000/600) từ tay của cậu trong Thế Công thông qua hiệu ứng của nó. Cậu Triệu hồi Thường "Cyberse Wizard" (1800/800). Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Wizard", cho phép cậu chuyển một quái thú trên sân từ Thế Công sang Thế Thủ và cho phép các quái thú Mạng Ảo gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáplượt này, nhưng quái thú của Playmaker chỉ có thể tấn công quái thú bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đó ở lượt này. Playmaker chọn mục tiêu "Suplex Rex". "Linkslayer" tấn công và tiêu diệt "Suplex Rex" (Go: 4000 → 2000 ĐG). Vì "Suplex Rex" đã được gửi từ sân vào Mộ, Go kích hoạt hiệu ứng của nó, cho phép cậu thêm một lá bài "Gouki" từ Bộ bài của anh vào tay. Anh thêm "Gouki Rising Scorpio". Go kích hoạt Kĩ năng của anh, "Chiến Hồn", cho phép anh Triệu hồi Đặc biệt tất cả quái thú "Gouki" mà đã bị tiêu diệt trong chiến đấu ở lượt này lên sân của anh. Anh Triệu hồi Đặc biệt "Suplex Rex" (1800/0) trong Thế Công.

Turn 3: Onizuka Go
Vì tất cả quái thú anh điều khiển là "Gouki", Go Triệu hồi Thường "Rising Scorpio" (2300/0) không cần Hi sinh thông qua hiệu ứng của nó. Go sử dụng "Suplex Rex", "Twist Cobra", và "Rising Scorpio" để Triệu hồi Liên kết "Gouki the Great Ogre" (2600/LIÊN-3/↙↓↘) trong Vùng Quái thú Phụ. Vì "Suplex Rex", "Twist Cobra" và "Rising Scorpio" đã được gửi vào Mộ, hiệu ứng của chúng kích hoạt, mỗi con cho phép Go thêm một lá bài "Gouki" từ Bộ bài của anh vào tay. Anh thêm "Rising Scorpio", "Gouki Rematch" và "Gouki Headbutt Bat". Hiệu ứng của "Great Ogre" giảm CÔNG của tát cả quái thú trên sân bằng với THỦ gốc của chúng ("Cyberse Wizard": 1800 → 1000, "Linkslayer": 2000 → 1400).

Go kích hoạt "Gouki Rematch", cho phép anh Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "Gouki" trong Mộ của anh trong Thế Thủ. Go Triệu hồi Đặc biệt "Rising Scorpio" (2300/0) và "Twist Cobra" (1600/0). Go kích hoạt hiệu ứng của "Twist Cobra", cho phép anh Hi sinh một quái thú "Gouki" để tăng CÔNG của quái thú "Gouki" khác mà anh ta điều khiển bằng CÔNG của quái thú được Hi sinh. Go Hi sinh "Rising Scorpio" và chọn mục tiêu "Great Ogre" (2600 → 4900). Go kích hoạt hiệu ứng của "Headbutt Bat" trên tay của anh, cho phép anh gửi một quái thú "Gouki" khác từ tay của anh vào Mộ, Triệu hồi Đặc biệt "Headbutt Bat" và chọn mục tiêu một quái thú "Gouki" khác mà anh điều khiển, tăng CÔNG của nó thêm 800. He gửi "Twist Cobra", Triệu hồi Đặc biệt "Headbutt Bat" (800/0) và chọn mục tiêu "Great Ogre" (4900 → 5700).

Tiếp tục Trận Đấu vào Tập sau.

Lá bài nổi bật

Các lá bài dưới đây xuất hiện trong tập này. Các lá bài in nghiên được mô tả ở đây.

Playmaker (Fujiki Yusaku)
Onizuka Go
Hồi tưởng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.