FANDOM


"Lần Đầu Cộng Tác" là tập thứ ba trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Nó được phát hành tại Nhật vào 24 tháng 5, 2017.

Yusaku bắt đầu kiểm tra thông tin ẩn trong Ignis. Trong khi đó, sau Trận đấu của cậu ta chống lại các Kị sĩ trong mạng lưới ảo, cậu đã trở nên nổi tiếng như một người hùng đã cứu Link VRAINS. Biết rằng rằng Ignis ở cùng Playmaker, Hệ thống công nghệ SOL thiết lập một hoạt động để bắt lấy nó.

Lá bài nổi bật

Các lá bài dưới đây xuất hiện trong tập này. Các lá bài in nghiên được mô tả ở đây.

Fujiki Yusaku
Revolver
Dữ liệu hồi tưởng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.