FANDOM


"Bắt Lấy Ngọn Gió! Xông Vào Cơn Bão" là tập thứ hai trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Nó được phát hành tại Nhật vào 17 tháng 5, 2017.

Yusaku đã tìm cách để bắt lấy Ignis khi anh ta đuổi theo các Kị sĩ Hà Nội. Để mà đánh bại chúng, anh ta đăng nhập vào mạng lưới Không gian VR, Link VRAINS, làm Playmaker. Anh ta bắt đầu một Trận đấu, bắt giữ Ignis làm con tin. Tuy nhiên, Ignis đã dự đoán rằng "Yusaku không thể chiến thắng với bộ bài của anh ta", và thực hiện một hành động quyết đoán...

Trận đấu nổi bật: Playmaker vs. Kị sĩ Hà Nội

Trận đấu được diễn ra dưới luật của Speed Duel.

Lượt 1: Kị sĩ Hà Nội
Vì Playmaker không điều khiển quái thú, KsH Triệu hồi Đặc biệt 2 bản sao của "Hack Worm" (400/0 mỗi con) từ tay của anh ta trong Thế Công. Sau đó anh ta Hi sinh cả hai để Triệu hồi Hi sinh "Cracking Dragon" (3000/0). Tay của KsH hiện có "Aircrack Storm".

Lượt 2: Playmaker
Playmaker rút "Cyberse Wizard". Anh ta úp 2 lá bài ("Cyberse Beacon" và "Three-Strike Barrier"), sau đó Triệu hồi Thường (1800/800), nhưng KsH kích hoạt hiệu ứng của "Cracking Dragon", giảm CÔNG của "Cyberse Wizard" đi 200 ứng với Cấp của nó và gây lượng CÔNG bị giảm thành lượng thiệt hại tương ứng cho Playmaker (Cyberse Wizard: 1800 → 1000/800; Playmaker: 4000 → 3200 ĐG). Playmaker kích hoạt hiệu ứng của "Cyberse Wizard", chọn mục tiêu "Cracking Dragon", chuyển nó từ Thế Công sang Thế Thủ. "Cyberse Wizard" tấn công "Cracking Dragon", nhưng hiệu ứng của "Cracking Dragon" ngăn cản nó bị tiêu diệt trong chiến đấu với một quái thú Cấp thấp hơn hoặc bằng nó. Hiệu ứng của "Cyberse Wizard" cho phép tất cả quái thú Cyberse mà Playmaker điều khiển gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp (KsH: 4000 → 3000 LP). Trong Giai đoạn Kết thúc, CÔNG của "Cyberse Wizard" trở về bình thường ("Cyberse Wizard": 1000 → 1800/800).

Lượt 3: Kị sĩ Hà Nội
KsH kích hoạt Kĩ năng Speed Duel cho phép anh ta rút 2 lá. Anh ta rút ("DDoS Attack" và "Pulse Bomb"). KsH kích hoạt "DDoS Attack", chọn mục tiêu "Cracking Dragon" và gửi 2 "DDoS Attack" từ bộ bài của anh ta vào Mộ để gây thiệt hại bằng với Cấp của "Cracking Dragon" nhân với số "DDoS Attack" đã gửi vào Mộ bởi hiệu ứng của "DDoS Attack" nhân với 100. Cấp của "Cracking Dragon" là 8, vì thế Playmaker nhận 1600 thiệt hại (Playmaker: 3200 → 1600 ĐG).

KoH úp một lá ("Pulse Bomb") và chuyển "Cracking Dragon"từ Thế Thủ sang Thế Công. Sau đó anh ta trang bị "Aircrack Storm" cho "Cracking Dragon". Bây giờ, khi "Cracking Dragon" tiêu diệt quái thú của Playmaker trong chiến đấu, nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong cùng Giai đoạn Chiến đấu. "Cracking Dragon" tấn công "Cyberse Wizard", nhưng Playmaker kích hoạt bài úp "Three-Strike Barrier" của anh ta, vì KsH điều khiển ba lá bài ("Cracking Dragon", "Aircrack Storm" và "Pulse Bomb" úp-mặt), sau đó cậu chọn hiệu ứng ngăn cản quái thú cậu điều khiển khỏi bị tiêu diệt trong chiến đấu (Playmaker: 1600 → 400 ĐG). Vì "Cyberse Wizard" đã không bị tiêu diệt trong chiến đấu, "Cracking Dragon" không thể thực hiện lần tấn công thứ hai, vì thế KsH kết thúc lượt của anh ta.

Ở thời điểm này, Playmaker lấy được "Decode Talker" và thêm nó vào Bộ bài Phụ của cậu ta.

Lượt 4: Playmaker
Playmaker rút bài. Sau đó cậu ta kích hoạt hiệu ứng của "Cyberse Wizard" để chuyển "Cracking Dragon" về Thế Thủ và cho phép tất cả quái thú Cyberse Playmaker điều khiển gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp. Hiệu ứng đó thực thi, nhưng KsH kích hoạt bài úp "Pulse Bomb" của anh ta. Vì KsH điều khiển quái thú Máy Móc, khi Playmaker điều khiển quái thú Thế Công, nó bị chuyển sang Thế Thủ, đồng thời bất cứ khi nào Playmaker Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú ở lượt này, nó bị chuyển sang Thế Thủ. Playmaker Triệu hồi Thường "Stack Reviver" (100/600). Hiệu ứng của "Pulse Bomb" kích hoạt, và "Stack Reviver" bị chuyển sang Thế Thủ. KsH kích hoạt hiệu ứng của "Cracking Dragon", giảm CÔNG của "Stack Reviver" đi 200 ứng với Cấp của nó và gây lượng thiệt hại tương đương cho Playmaker. Cấp của "Stack Reviver" là 2, vì thế hiệu ứng của "Cracking Dragon" sẽ giảm CÔNG của "Stack Reviver" đi 400 và gây lượng thiệt hại tương đương cho Playmaker, kết quả mất đi, tuy nhiên, CÔNG gốc của "Stack Reviver" là 100, vì thế hiệu ứng của "Cracking Dragon chỉ gây 100 thiệt hại cho Playmaker ("Stack Reviver": 100 → 0/600; Playmaker: 400 → 300 ĐG). Playmaker kích hoạt "Effect Cowl", ngăn cản cậu ta nhận thiệt hại ở lượt này khi cậu ta điều khiển quái thú Cyberse, sau đó kích hoạt bài úp "Cyberse Beacon" của cậu ta vì cậu đã nhận thiệt hại từ một hiệu ứng bài để thêm một quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Bộ bài vào tay của cậu ta. Playmaker thêm "Backup Secretary", và, vì Playmaker điều khiển quái thú Cyberse, nên cậu có thể Triệu hồi Đặc biệt "Backup Secretary" bởi chính hiệu ứng của nó trong Thế Thủ.

Sau đó Playmaker sử dụng "Cyberse Wizard", "Stack Reviver" và "Backup Secretary" để Triệu hồi Liên kết "Decode Talker" (2300/LIÊN-3/) ở Vùng Quái thú Phụ bên phải. Vì các Quái thú Liên kết không thể tồn tại trong Thế Thủ, hiệu ứng của "Pulse Bomb" không thể kích hoạt. Hiệu ứng của "Stack Reviver" kích hoạt. Khi được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Liên kết, Playmaker có thể Triệu hồi Đặc biệt một quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn khác mà đã được sử dụng làm nguyên liệu cho cùng Triệu hồi Liên kết đó. Playmaker triệu hồi "Cyberse Wizard" ở Điểm Liên kết Dưới-Trái của "Decode Talker". "Decode Talker" tăng 500 CÔNG ứng với mỗi quái thú nó chỉ điểm. "Decode Talker" chỉ điểm vào "Cyberse Wizard" ở Điểm Liên kết Dưới-Trái, và vào "Cracking Dragon" ở Điểm Liên kết Trên ("Decode Talker": 2300 → 3300). "Decode Talker" chiến đấu với "Cracking Dragon". Vì các Quái thú Liên kết không có Cấp, hiệu ứng của "Cracking Dragon" mà ngăn cản nó bị tiêu diệt trong chiến đấu với một quái thú Cấp thấp hơn hoặc bằng nó không thể thực hiện, vì thế "Cracking Dragon" bị tiêu diệt. Bởi vì hiệu ứng của "Cyberse Wizard", các quái thú Cyberse Playmaker điều khiển có thể gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp (KsH: 3000 → 0 ĐG).


Các lá bài nổi bật

Các lá bài dưới đây đã xuất hiện trong tập này. Các lá bài in nghiêng dưới đây.

Playmaker (Fujiki Yusaku)
Kị sĩ Hà Nội
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.