FANDOM


Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler
DBT-VideoGameEN
Anh  Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler
Romaji  Yu-Gi-Oh! Sugoroku no Sugoroku
Dịch tiếng Nhật  Yu-Gi-Oh! Sugoroku of Sugoroku
Phát triển  Konmai
Xuất bản  Konami
Hệ máy  Game Boy Advance
Ngày phát hành
 • Flag of Japan 18 tháng Ba, 2004
 • Flag of the United States 26 tháng Mười, 2004
 • Flag of Europe 16 tháng Chín, 2005
Xếp hạng  Mọi lứa tuổi

Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler, hay là Yu-Gi-Oh! Sugoroku no Sugoroku ở Nhật, là một game sản xuất bởi Konami cho hệ máy Game Boy Advance, dựa theo manga Yu-Gi-Oh!. Trong game này, người chơi có thể giao đấu với AI máy hoặc bạn bè của họ đề giành quyền kiểm soát Destiny Board.

The game combines the Yu-Gi-Oh! Trading Card Game and a 5x5 game board. Each game board has a different theme, determined to by the character it belongs to.

According to the instruction booklet for the game, Solomon Muto created Destiny Board and this is evident from him commentating throughout each game and being able to use his Super Power to alter the rules for the game.

Thiết lập trò chơi

On the Title Screen, players choose whether the game will be single player (1 Player) or multiplayer using 1-3 Game Boy Advance Game Link cables (2 Players - 4 Players) and can access the Options screen to change various game setting. The number of players is selected by pressing the SELECT button on the Game Boy Advance system, and a game pack was required per person to play. In games where there is only 2 or 3 players, the computer will contol the other characters.

Pressing the START button allows the players to select characters and set-up the Destiny Board. In multiplayer games, each player choose his/her own character from those available, but Player 1 chooses the set-up of the Destiny Board from those available, as well as the win conditions.

Hành động phát sinh

After setting up the game and confirming the win conditions, the action starts. The order of the players' turns are determined randomly at the start of the game and throughout the game Grandpa Trusdale gives a running commentary on each player's actions.

Each player is given an initial hand of monster cards (no magic or trap cards are used in this game) and from this hand players choose the cards they will set on the special Summon Die that is thrown at the end of each players turn.

Hành động của người chơi

At the start of each player's turn one card is drawn that respective player's Deck (There is no limit to the number of cards in each player's Deck) and a mini menu appears at the bottom of the screen. This menu enables players to set up to six of their available monsters on the Summon Die or view the destiny board from various perspectives. When a player rolls the Summon Die their character either moves or stays on their current square depending on the roll result.

Nhân vật

Twelve characters from the Yu-Gi-Oh! series appear in Destiny Board; however, only eight are initially available. The other four must be unlocked by entering specific passwords on the title screen.

There are Super Powers players can occasionally use during a game to tip the odds in their favor for one turn. Super Powers do not have to be activated on the turn they are awarded but for most of the characters it is more beneficial to do so. Some of the characters abilities mimic and are renamed after Spell or Trap Cards from Yu-Gi-Oh! TCG.

The original Japanese version names appear in parenthesis after English version names in the following table.

Nhân vật Hình ảnh
Yugi (Yugi Mutou)

Mở khóa: Có sẵn

Năng lực: Con Tim Đổi Thay

Hiệu ứng: Yugi có thể đòi một quái thú ngẫu nhiên từ bất cứ đâu trong Destiny Board. Tỉ lệ thành công được trao cho Yugi theo Sao Chiến thắng. Ngôi sao của quái thú thuộc người chơi khác được chuyển từ chủ sở hữu ban đầu sang Yugi.

SNS yugi-jpn
Joey Wheeler (Katsuya Jonouchi)

Mở khóa: Có sẵn

Năng lực: Lắc lại Xúc xắc

Hiệu ứng: Jonouchi có thể quyết định là có nên lắc lại xúc xắc sau lần lắc đầu tiên của anh ta hay không.

SNS jounochi-jpn
Seto Kaiba

Mở khóa: Có sẵn

Năng lực: Hủy Bài (Crush Card)

Hiệu ứng: Kaiba có thể hủy hết quái thú có 1500+ điểm tấn công trên tay đối thủ của anh ta.

SNS kaiba-jpn
Mai Valentine (Mai Kujaku)

Mở khóa: Có sẵn

Năng lực: Chiến thuật Nước hoa

Hiệu ứng: Mai có thể dùng mẹo bài cũ để xác minh tất cả quái thú của Bàn đồ Cấp độ mà cô ta hiện đang ở đó.

SNS mai-jpn
Mokuba (Mokuba Kaiba)

Mở khóa: Có sẵn

Năng lực: Cướp Bài (Pillager)

Hiệu ứng: Mokuba có thể lấy 1 quái thú từ mỗi đối thủ của cậu ta.

SNS mokuba-jpn
Yami Yugi (Dark Yugi)

Mở khóa: Ngay màn hình tựa đề ấn:-R, Trái, B, Phải, Lên và R, Phải, Xuống, A

Năng lực: Sức mạnh Bóng tối

Hiệu ứng: Yami dùng Trò chơi Ngàn năm để tăng cơ hội ra mặt Sai trên Xúc xắc Triệu hồi.

SNS yamiyugi-jpn
Yami Bakura (Dark Bakura)

Mở khóa: Ngay màn hình tựa đề ấn:-L, Xuống, Phải, Trái và B, R, Xuống, Xuống, A

Năng lực: Hấp thụ Linh hồn

Hiệu ứng: Bakura dùng Vòng tròn Ngàn năm để lấy 1/8 Điểm Gốc của mỗi đối thủ.

SNS yamibakura-jpn
Kaibaman

Mở khóa: Ngay màn hình tựa đề ấn:-Xuống, B, Trái, Phải, Phải, R, Lên và R, A

Năng lực: Mất một Lượt

Hiệu ứng: Tất cả đối thủ mất lượt kế tiếp của họ.

SNS kaibaman-jpn
Dark Magician Girl (Black Magician Girl)

Unlock: Available

Special Ability: Master's Help (Magicians Unite)

Effect: D.M. Girl can call upon either "Dark Magician", "Dark Magician Knight", "Dark Flare Knight", "Dark Paladin" or the "Magician of Black Chaos" to help her win spaces on the Destiny Board.

SNS bmg-jpn
Grandpa (Sugoroku Muto)

Unlock: At the title screen press:-L, Right and B, Right, B, R, Left, Down and A

Special Ability: Rule change

Effect: As the creator of Destiny Board, Grandpa will randomly increase or decrease the number of Victory Stars needed to win.

SNS sugoroku-jpn
Maximillion Pegasus (Pegasus J. Crawford)

Unlock: Available

Special Ability: Damage Reversal (Mirror Force)

Effect: Pegasus can redirect Life Point damage back at his opponent.

SNS pegasus-jpn
Rebecca Hawkins (Rebecca)

Unlock: Available

Super Power: Warp

Effect: All players are warped to random spaces on the Destiny Board.

SNS rebecca-jpn

Không-Chơi được

Among others, the following non-player characters appear in the background:

Màn chơi

The stages of Destiny Board Traveler are made of Level Maps and Linkage Maps. The game board itself is a 4x4 square walkway. The corners of the board are known as Special zones, because different events occur when they're landed on. They are also where the players begin the game.

Bản đồ Liên kết

These are the formations in which maps can be arranged. At first only a single board map is available; but up to six more map types can be unlocked as players win with different characters in 1 Player mode. When all seven maps are available, players can play with up to 8 fields at a time.

Bản đồ Cấp độ

These are the areas which make up the Destiny Board itself. Each one is based on different locations from the manga series or generally specific to their respective characters. With the exception of the initial stage, Domino Park, these maps must be unlocked by winning with specific characters. Also only 7 new maps can be unlocked per game file, for a total of 8 fields.

Bản đồ Hình ảnh
Domino Park

Mở khóa: Có sẵn

Vùng Đặc biệt: Nhận được 1,000 Điểm Gốc

Domino Park-DBT
Domino Pier

Unlock: Joey Wheeler

Special Zone: Doom Meteor (Death Meteor) strikes a random player with random damage.

160px
Outer Space

Unlock: Seto Kaiba

Special Zone: Players receive oxygen for the next 5 turns

If a player's oxygen is not replenished within 5 turns, they will lose 1,000 Life Points per turn until they do.

160px
Desert

Unlock: Mai Valentine

Special Zone: A random monster from the sandy side of the board may be sent to the Graveyard, causing the player lose all the stars for that monster.

Desert-DBT
Kaiba Land

Unlock: Mokuba Kaiba

Special Zone: The player rolls two dice with the B button. The outcome of the roll determines the effect of the zone.

 • 02 Opponents lose 3,000 Life Points
 • 03 Gain three Victory Stars
 • 04 Nothing happens!
 • 05 May claim one wild monster from anywhere on the Destiny Board
 • 06 Lose 100 Life Points for each Victory Star you possess
 • 07 Nothing happens!
 • 08 Lose 100 Life Points for each Victory Star you possess
 • 09 Draw 2 cards
 • 10 Lose 3/4 of your Life Points
 • 11 Nothing happens!
 • 12 Gain 10 Victory Stars

This stage is Death T-4 from the manga. Its name is changed to Doom T-4 in the English version.

Doom-T DBT
Inside the Puzzle

Unlock: Yami Yugi

Special Zone: Warp to a random space on the Destiny Board

160px
Graveyard

Unlock: Yami Bakura

Special Zone: A defeated player is revived

Graveyard-DBT
KaibaCorp

Unlock: Kaibaman

Special Zone: Character watches the Kaibaman show. Lose 1 turn.

160px
Chicago
Unlock: Dark Magician Girl

Special zone: All cards on the Destiny Board field are shuffled and are randomly placed face-down.

Chicago-DBT
Above Tibet

Unlock: Grandpa Trusdale

Special Zone: The player loses all the cards in their hand and must draw 5 more.

It is unknown how may cards each player has in their initial Deck, as no one ever runs out of cards.

Above Tibet-DBT
Toon World

Unlock: Pegasus

Special Zone: All Victory Star totals are raised to match that of the leader.

Toon World-DBT

Loại Xúc xắc

In Destiny Board Traveler there are two types of die, a Xúc xắc Triệu hồi and a Xúc xắc Duel.

Xúc xắc Triệu hồi

The Summon die is the one players place their monster cards on. The player can put from 0 to 6 monsters on the die, and the level of those monsters determine the number of spaces they move (e.g. if Blue-eyes White Dragon lands face up on the die, the player moves 8 spaces).

The die has one Star face and five regular faces. If a player repeatedly taps the A button, the chances of rolling the Star face increase.

Xúc xắc Duel

The Duel Die is only used in the duels for control over a space. It can tip the duel in a player's favor or prevent them summoning any monsters at all. The die has one Attack/Defense reversal face, one reduce Attack/Defense face, and four miss faces.

7 Duels

To obtain control of a creep or opponent space, players must attack the currently occupying monster with their own one. Players use the monster whose card was face-up when the Summon Die was rolled. Players can choose to Attack, Defend or pass during duels.

Like in the Yu-Gi-Oh! TCG, the monsters' Attack and Defense total determines the outcome of the duel over all. But, the Duel Dice which is rolled by both players at the end of the duel can determine the outcome this the attack/defense match-up.

The victorious monster will either be summoned to the space or remain there, while the other monster is either returned to its owner's hand or sent to the graveyard.

If the duel ends in a tie, both monsters are sent to the graveyard and the space becomes open to all takers.

Note: Card Game reference

Like in the TCG, L5+ can only be used in a duel if the player can pay the required sacrifice cost.

L5 and L6: 1 monster

L7+: 2 monsters

Ultimate Dragon, F.G.D and God cards: 3 monsters

Bài chỉ trong Anime

The following anime original cards from the Waking the Dragons arc appeared in this game. None of them appear in any official Yu-Gi-Oh! media other than the anime and this game. All but three of them are Armor monsters.

Bài quảng cáo

The Japanese release does not include any promotional cards.

Quốc tế

Tản mạn

 • Even though Yugi, Yami Yugi, and Yami Bakura appear, Bakura doesn't.
 • When Yugi loses, his shout of defeat is not only Yami Yugi's voice, but Yami Yugi has the same cry used in this game.

Thư viện ảnh

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.