Yu-Gi-Oh! ARC-V Tag Force Special
Logo của trò chơi
Anh  Yu-Gi-Oh! ARC-V Tag Force Special
Kanji  (ゆう)()(おう) ARC-V(アーク・ファイブ) TAG FORCE(タッグフォース) SPECIAL(スペシャル)
Romaji  Yūgiō Āku Faibu Tagu Fōsu Supesharu
Dịch tiếng Nhật  Yu-Gi-Oh! ARC-V Tag Force Special
Phát triển  Konami
Series  Yu-Gi-Oh! Tag Force
Hệ máy  * PSP
  • PS Vita
Ngày phát hành
  • Japan 22-01-2015
Phân loại  Đấu bài

Yu-Gi-Oh! ARC-V Tag Force Special ((ゆう)()(おう) ARC-V(アーク・ファイブ) TAG FORCE(タッグフォース) SPECIAL(スペシャル), Yūgiō Āku Faibu Tagu Fōsu Supesharu) is the seventh installment of the Tag Force video game series.

Đặc trưng

Luật

Hệ thống

Things you can continue from Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 6:

  • Player’s Name: You can continue using your character’s name from Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 6.
  • User Recipe: You can move your Deck Recipes from Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 6 to Yu-Gi-Oh! ARC-V Tag Force Special.
  • DP Bonus: DP from your Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 6 data can be transferred to Yu-Gi-Oh! ARC-V Tag Force Special.
  • Cards: Cards you collected in Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 6 can be transferred to Yu-Gi-Oh! ARC-V Tag Force Special! (but the number of copies become 1)

Số bài

Lá bài Quảng bá

Bộ bài Khởi đầu

Số bài độc-quyền-Anime

Tag Force Special includes all anime exclusives from the first six games and Yu-Gi-Oh! ZEXAL World Duel Carnival. There is no new anime exclusives created for Tag Force Special.

Số bài được Tảu xuống

Nhân vật

Cốt truyện các Nhân vật

Yami Yugi:

Tản mạn

  • A lot of the Tag Force exclusive characters are depicted in different outfits from different eras, such as Kami and Wisteria donning the Obelisk Blue uniform from Yu-Gi-Oh! GX, and Bright wearing the original Domino City High School female uniform from the original series.

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.