FANDOM


"Swing Into Action: Part 1", hay là "The Trail of Light, Pendulum Summon" trong bản tiếng Nhật, là tập đầu tiên của anime Yu-Gi-Oh! ARC-V. Lần đầu lên sóng vào ngày 6 tháng 4, 2014, và ở Canada vào ngày 24 tháng 7, 2015.

Tóm tắt

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.