FANDOM


Yu-Gi-OhMangaLogo

Lô-gô Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh! là một serie phụ của mangaYu-Gi-Oh! tiếng Anh. Nó diễn ra trước các sự kiện trong cốt truyện chính của Duel Monsters.

Nó gồm chương 1 đến 59 trong manga, được biên soạn thành cuốn 1 đến 7. Sau đó, thứ tự trong bản manga tiếng Anh đã được làm lại thành 1 và series này tiếp tục như Yu-Gi-Oh! Duelist; còn phiên bản Nhật thì không làm lại số này hay chia series này thành series phụ.

Nó chứa arcs "Trial of the Mind", "Death-T" và "Monster World" và một số chương riêng lẻ, và hầu hết chúng đều là những game khác nhau.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.