FANDOM


Yosenju Shinchu L
(よう)(せん)(じゅう) 左鎌神柱(サレンシンチュウ)
YosenjuShinchuL-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せん
じゅう
左鎌神柱
サレンシンチュウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せん
じゅう
左鎌神柱
サレンシンチュウ
 Tên Hàn 요선수 좌겸신주
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Rock / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2100
 Mã số 65025250
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.