FANDOM


Yazi, Evil of the Yang Zing
(じゃ)(りゅう)(せい)-ガイザー
YaziEviloftheYangZing-MP15-EN-ScR-1E
 Tên Việt Yazi, Tuệ Tinh Long Ác Quỷ
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
りゅう
せい-ガイザー
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
りゅう
せい
-ガイザー
 Tên Nhật (rōmaji) Jaryūsei - Gaizā
 Tên Nhật (Dịch) Yaizer, Dracomet of Wickedness
 Tên Hàn 사룡성-가이저
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 43202238
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.