FANDOM


Yashiki Warashi
()(しき)わらし
 Tên Việt Biệt Lâu Hài Nữ
 Tên Nhật (Kana)
しきわらし
 Tên Nhật (Chuẩn)
しき
わらし
 Tên Nhật (rōmaji) Yashiki Warashi
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
 Mã số 73642296
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.