Yang Zing Path
(りゅう)(せい)()(せき)
YangZingPath-MP15-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Quỹ Đạo Tuệ Tinh Long
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
せいの
せき
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
せい
の輝
せき
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūsei no Kiseki
 Tên Nhật (Dịch) Path of Dracomet
 Tên Hàn 룡성의 휘적
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 17183908
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.