FANDOM


"Siêu Long" (エクシーズ・ドラゴン, Ekushīzu Doragon) là một nhóm bài của các quái thú Xyz chủng Rồng được sử dụng bởi cả YutoYuya Sakaki trong Yu-Gi-Oh! ARC-V. Nó là một nhóm bài phụ của nhóm bài "Xyz".

Cách Chơi

Các quái thú "Xyz Dragon" có kĩ năng mà giảm Sức công của quái thú đối thủ, và các Quái thú Xyz cũng gia tăng Sức công bị giảm đó.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.