FANDOM


"Xyz" (Nhật: エクシーズ Ekushīzu) là một archetype các hỗ trợ cho Quái thú Xyz thường được dùng bởi Tsukumo Yuma và hầu hết các nhân vật điển hình trong anime và manga Yu-Gi-Oh! ZEXAL.Chúng xuất hiện lần đầu trong Starter Deck 2011 và nhận được hỗ trợ đầu tiên trong Return of the Duelist. Hầu hết bài "Xyz" đều có hiệu ứng nhằm làm tăng cả ATKDEF cho Quái thú Xyz, tạo lợi thế cho người chơi nếu họ điều khiển Quái thú Xyz hay có thể biến đổi chính chúng thành Nguyên liệu Xyz cho Quái thú Xyz của bạn. Hầu hết hiệu ứng này chỉ kích hoạt nếu có Quái thú Xyz trên sân. Hỗ trợ duy nhất cho archetype, "Generation Force", chỉ có thể kích hoạt nếu người chơi có điều khiển Quái thú Xyz. Chúng có archetype-phụ của Bài Quái thú; "CXyz".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.