Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

Xuyên giáp (Piercing) (貫通, kantsū) là một trong các hiệu ứng trong giao chiến nhằm gây thiệt hại chiến đấu dựa vào sự chênh lệch giữa ATK bên công (cao hơn) và DEF bên thủ (thấp hơn).

Ví dụ minh họa

ChronomalyMudGolem.png
Advertisement