FANDOM


Xtra HERO Wonder Driver
X・HERO(エクストラヒーロー) ワンダー・ドライバー
XtraHEROWonderDriver-PP20-JP-C
 Tên Việt Người Hùng Siêu Hạng Hướng Viên Phi Thường
 Tên Nhật (Kana)
X・HERO
エクストラヒーロー ワンダー・ドライバー
 Tên Nhật (Chuẩn) X・HERO
エクストラヒーロー
ワンダー・ドライバー
 Tên Nhật (rōmaji) Ekusutora Hīrō Wandā Doraibā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1900 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.